Vrozená necitlivost bolesti kongenitální analgézie příčina léčba příznaky projevyKongenitální analgezie, vrozené necítění bolesti (anglicky congenital analgesia, congenital insensitivity to pain) je velmi nebezpečné vrozené onemocnění způsobující, že postižená osoba necítí fyzickou bolest. Příčinou jsou mutace v několika genech, které ovlivňují činnost sodíkových kanálů, které jsou potřeba pro přenos vzruchu v nervové soustavě, a dále množství nociceptorů, tedy receptorů bolesti.

Jedinci s touto nemocí jsou smrtelně ohrožení, protože nedokážou rozpoznat hrozící nebezpečí (např. horká ploténka, vařící voda, poranění ostrým předmětem) či jinou probíhající chorobu, a často tak umírají v mladém věku. Typické jsou pro ně časté popáleniny, zlomeniny, pokousání jazyka a další.

Diagnostika: je stanovena na základě chybění reakce na bolestivé podněty. Pátrá se po výskytu onemocnění v rodině.

Léčba: zkouší se podávání antagonistů opioidních receptorů (naloxon), které působí jako anti-analgetika, tedy opačně než léky proti bolesti. Nejdůležitější je naučit dítě rozpoznat hrozící nebezpečí (např. poznat, že krvácení je známka poranění apod.).

 

Jak se projevuje kongenitální analgezie – příznaky, projevy, symptomy:

 • necitlivost bolesti již od narození
 • žádné reakce na bolestivý podnět
 • chybí pud sebezáchovy
 • ostatní vjemy jsou zachovány
 • cítí pouze bolest o mnohonásobně vyšší intenzitě
 • častější úrazy
 • časté popáleniny
 • častá poranění v dutině ústní (např. pokousání jazyka) a očí
 • nerozpoznané zlomeniny, infekce a další nemoci
 • může být absence korneálního reflexu
 • často spojeno s absencí čichu (anosmie)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny