aura-migrena-priznaky-projevy-symptomy-ocni-auryProdromy migrény jsou známky blížícího se záchvatu, které cítí většina postižených bud' několik hodin, nebo celý den, nebo dokonce několik dní před záchvatem. Často se projevují změnou nálady, pocity únavy až vysílení, nejasné úzkosti. Jindy bývá pacient podrážděný, popudlivý, mívá poruchy chuti kjídlu, ať již ve smyslu nechutenství či naopak až "vlčího hladu". Může se objevit zvýšená citlivost na zápachy, na hluk nebo na silnější světlo.

___

___

migrena-cluster-headache-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyJak se projevuje aura u migrény - příznaky, projevy

  • Vyskytuje se v několika formách, nejčastější je aura zraková. Pro ni jsou typické různé třpytivé útvary (odborně se nazývají scintilující skotomy či fosfény). Tyto třpytivé body a útvary bývají velmi rozmanité, ale u téhož nemocného se během záchvatu stereotypně opakují. Obvykle se v určitém místě zorného pole objeví lesklý bod, který se dosti rychle zvětšuje, chvěje se a třpytí a přesunuje se v zorném poli. Někdy vzniká jiskření ve tvaru "cik-cak" připomínající cimbuří, jindy pouze vodorovná vlnovka. Doba, po kterou tyto útvary trvají, je různá, od několika minut do půl hodiny, většinou kolem 20 minut. Přítomnost těchto příznaků může být provázena přechodným zpomalením myšlení, obtížemi ve výběru slova podobnými projevy. Jiným typem zrakové aury mohou být přímo výpadky v zorném poli čili tzv. prosté skotomy. Část textu nebo obrazu zmizí a na jejím místě se objeví prázdná nebo tmavá skvrna různé velikosti. Mnohem vzácněji se zraková aura projeví výpadkem poloviny zorného pole a výjimečně dojde k přechodné oboustranné slepotě. Zraková aura, zvláště pak přechodné oslepnutí, vyvolává u pacientů velké obavy a úlek. Je proto nezbytné vědět, že třpytivé útvary, výpadky v zorném poli a jiné poruchy vidění, přicházející jako zraková aura před fází bolesti, po krátké době vždy zcela zmizí a nezanechávají žádné následky!
  • Méně častá je aura senzitivní. Jde o pocity mravenčení či brnění (odborně říkáme parestézie) nejčastěji na ruce a v oblasti úst, včetně jazyka. Většinou se rozšíří na celou polovinu těla, trvají maximálně 20 minut a po jejich ústupu se rozvine bolest hlavy, lokalizovaná obvykle na opačné straně, než kde nemocný cítil mravenčení, Záchvaty spojené s tímto typem aury jsou poměrně vzácné (někdy jen 1x za život) a střídají se s mnohem častějšími záchvaty migrény oční.
  • Velmi vzácná je motorická a., kdy dochází k ochrnutí poloviny těla - pacient tedy dočasně nemůže hýbat horní a dolní končetinou na téže straně. Ochrnutí trvá velmi krátce a po jeho odeznění se objeví typická bolest, lokalizovaná na opačné polovině hlavy. Tato forma migrény se často vyskytuje u více členů jedné rodiny.
  • Posledním typem je řečová a., během které ztratí postižené osoby schopnost mluvit, nebo je jejich řeč značně obtížná a nemohou si vybavit jednotlivá slova. Porucha řeči může být spojena s poruchou čtení nebo psaní. Po krátké době řečové obtíže ustupují a rozvíjí se typická bolest hlavy.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny