syndrom-cizi-ruky-priznaky-projevy-symptomySyndrom cizí ruky (anglicky alien hand syndrome, anglická zkratka AHS) je vzácná neurologická porucha. Člověk s touto nemocí nemá kontrolu nad pohybem ruky. Manipuluje tedy někdy s věcmi bez vlastní vůle a někdy dokonce musí používat zdravou ruku k zastavení pohybu. První známý případ se v literatuře objevil již v roce 1908, kdy jej publikoval německý neurolog Kurt Goldstein.
___
___

Goldstein tehdy popsal pravou rukou ženy, která utrpěla mozkovou mrtvici ovlivňující její levou polovinu mozku. Dříve byla tato porucha spojena především s oddělením mozkových hemisfér od sebe při léčbě epilepsie.

Diagnostika je provedena na základě zobrazovacích metod, které nám umožňují zjistit míru poškození mozku. Nejčastěji využíváme magnetickou rezonanci.

Léčba: bohužel dodnes není k dispozici žádný lék. Nicméně můžeme snížit projevy. Také je možné cvičení postižené hemisféry.

 

Jak se projevuje syndrom cizí ruky - příznaky, projevy, symptomy

  • bezúčelné pohyby postižené končetiny

  • žádná kontrola pohybu

  • postižený si je vědom poruchy

  • poškození mozkové kůry

  • pohyblivost ruky je zachována

  • většinou není přítomno brnění či jiné podobné projevy

  • postižená ruka pracuje proti zdravé
Syndrom cizí ruky - obrázek, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny