syndrom-mostomozeckoveho-koutu-priznaky-projevy-symptomySyndrom mostomozečkového koutu (anglicky cerebellopontine angle syndrome, CAS) je onemocnění, které způsobuje expanze v místě tzv. mostomozečkového úhlu. Tento úhel je prostor mezi mozečkem a Varolovým mostem (pontem), který je vyplněný mozkomíšní tekutinou. Často se v tomto místě vyskytují nádory, které jej utlačují a způsobují tak soubor příznaků, který nazýváme syndromem koutu mostomozečkového.
___
___

Příčina: Nejčastější příčinou vzniku tohoto syndromu je přítomnost nádoru v mostomozečkovém koutu. Většinou se jedná o nádory vycházející z nervové tkáně, jako jsou astrocytomy, schwanomy, meningeomy apod.

Diagnostika: Syndrom koutu mostomozečkového diagnostikujeme pomocí zobrazovacích metod, jako je CT či magnetická rezonance. Většinou provádíme vyšetření s kontrastní látkou, které nám ozřejmí o expanzi, jakého druhu se jedná.

Léčba syndromu mostomozečkového koutu spočívá v odstranění primární příčiny, nejčastěji tedy nádoru. Tento můžeme odstranit buď chirurgicky, či pokud je nádor pokročilý a operace by byla riskantní, dáme přednost radioterapii, která nám nádor zmenší.


Jak se projevuje syndrom mostomozečkového koutku - příznaky, projevy, symptomy

  • cerebelární syndrom – porucha koordinace pohybů

  • periferní obrna n. VII (n. facialis) – necitlivost tváře

  • ipsilaterální postižení korneálního reflexu – postižení reflexu rohovky na straně výskytu nádoru

  • poruchy rovnováhy

  • hypakuse – nedoslýchavost

  • tinnitus – pískání v uších

  • vertigo – točení hlavy

  • nystagmus – kmitání očí

  • diplopie – dvojté vidění

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny