shyuv-drageruv-syndrom-multisystemova-atrofie-priznaky-projevy-symptomyShyův-Dragerův syndrom (multisystémová atrofie, zkratka MSA, anglicky Shy-Drager syndrome) je degenerativní neurologická porucha. Shyův-Dragerův syndrom je spojen s degenerací nervových buněk v určitých oblastech mozku. Tato degenerace buněk způsobuje problémy s pohybem, rovnováhou a řízením jiných autonomních funkcí v těle, jako je kontrola močení nebo regulace krevního tlaku.
___
___

horneruv-syndrom-hornerova-trias-priznaky-projevy-symptomyHornerův syndrom, Hornerova trias, triáda (anglicky Horner syndrome, Bernard-Horner syndrome, Claude Bernard-Horner syndrome) je kombinace příznaků, mezi které patří ptóza víčka (oční víčka dosahují k zornici nebo ji částečně překrývají) a zúžení zornice (mióza). Někdy může být tento syndrom doprovázen sníženým pocením (anhidrózou) na jedné straně obličeje. Často je také přítomno zarudnutí spojivky.
___
___

syndrom-cizi-ruky-priznaky-projevy-symptomySyndrom cizí ruky (anglicky alien hand syndrome, anglická zkratka AHS) je vzácná neurologická porucha. Člověk s touto nemocí nemá kontrolu nad pohybem ruky. Manipuluje tedy někdy s věcmi bez vlastní vůle a někdy dokonce musí používat zdravou ruku k zastavení pohybu. První známý případ se v literatuře objevil již v roce 1908, kdy jej publikoval německý neurolog Kurt Goldstein.
___
___

unciformni-unkalni-krize-priznaky-projevy-symptomyUnciformní, unkální krize (čichová pseudohalucinace, anglicky uncinate crisis). Unciformní krize neboli čichová pseudohalucinace je stav, který vzniká při poškození spánkového (temporálního) laloku. V této oblasti vzniká léze, která dráždí určitou oblast ve spánkovém laloku, konkrétně na se tato oblast nachází na jeho vnitřní straně. Tato oblast se nazývá gyrus uncinatus.
___
___

roussy-levy-syndrom-priznaky-projevy-symptomyRoussy-Lévy syndrom (anglicky Roussy-Lévy syndrome) je vzácná genetická porucha, která zapříčiňuje progresivní svalovou slabost. Příčinou je mutace v genech, které kódují proteiny, které jsou nezbytné pro fungování myelinové pochvy neuronů. Myelinová pochva urychluje vedení nervových signálů.
___
___

prosopagnosie-oblicejova-slepota-priznaky-projevy-symptomy-2Prosopagnosie (obličejová slepota, anglicky prosopagnosia) - slovo prosopagnosie pochází z řeckého základu, kdy prosopon znamená tvář a agnosia nevědomost. Je také někdy označována jako obličejová slepota. Lidé s touto poruchou mají problém rozpoznvat tváře, zatímco jiné aspekty vizuálního zpracování a fungování (např. rozhodování) zůstávají nedotčeny.
___
___

poruchy-celniho-frontalniho-laloku-priznaky-projevy-symptomyPoruchy čelního laloku (poruchy frontálního laloku, frontal lobe disorder) - k poruchám čelního laloku dochází nejčastěji v důsledku onemocnění (nádory, degenerativní onemocnění,…) či poranění hlavy. Čelní lalok mozku hraje klíčovou roli při vykonávání tzv. vyšších funkcí, jako je motivace, plánování, sociální chování a tvorba řeči.
___
___

syndrom-spankoveho-laloku-priznaky-projevy-symptomySyndrom temporálního laloku (syndrom spánkového laloku, anglicky temporal lobe syndrome) označuje stav, kdy dochází k poškození celého nebo části spánkového laloku. Člověk má dva spánkové laloky. Tyto jsou součástí mozkové kůry a jsou uloženy v lebce za spánkovou kostí.
___
___

lichtheimuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLichtheimův syndrom (subakutní kombinovaná degenerace míchy, anglicky Lichtheim syndrome) je onemocnění míšních provazců, konkrétně bočních a postranních, které je způsobeno nedostatkem vitaminu B12 (nejčastěji), nedostatkem mědi nebo vitaminu E. Obvykle doprovází tzv. perniciózní anémii.
___
___

gm1-gangliosidoza-typ-III-priznaky-projevy-symptomyGM1 gangliosidóza typ III (adultní forma, GM1 gangliosidosis type III) - GM1 gangliosidóza je dědičné onemocnění, které je charakterizováno postupným zánikem nervových buněk (neuronů) v mozku a míše. GM1 gangliosidózu můžeme rozdělit do tří hlavních typů v závislosti na věku, ve kterém poprvé objeví příznaky onemocnění. Ačkoli všechny tři typy se liší v závažnosti, jejich příznaky se vzájemně překrývají.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny