syndrom misniho epikonu priznaky projevy symptomySyndrom míšního epikonu (anglicky epiconus syndrome, high medullary cone) je charakteristický omezením pohybu dolních končetin a poruchou vnímání doteku a tahu na zadní straně dolní končetiny. Tento velmi vzácný soubor příznaků vzniká při poškození míchy ve výši prvního bederního obratle a to traumatem této oblasti nebo útlakem míchy rostoucím útvarem.

___

___

Diagnostika se opírá o neurologické vyšetření. Dále se používají zobrazovací a laboratorní metody – magnetická rezonance, CT pro upřesnění příčiny postižení, vyšetření krevního obrazu, vyšetření séra. Při příznacích dráždění mozkových plen je indikována lumbální punkce.

Léčba probíhá dle zjištěné příčiny. Obecně vede k minimalizaci dalšího rozvoje potíží a k zajištění komplikací. 

 

Jak se projevuje syndrom míšního epikonu?

  • oslabení nebo znemožnění pohybů dolní končetiny v kyčli (zevní otočení kyčle a natažení kyčle dozadu)

  • oslabení nebo znemožnění ohnutí v kolenních kloubech

  • patelární reflex zůstává zachován

  • porucha vnímání doteku a tahu na zadní straně dolní končetiny a od kolene dolů

  • snadný rozvoj kožních lézí a proleženin v postižené oblasti

  • částečná porucha funkce svěračů – částečná neschopnost zadržet moč nebo stolici

  • často dlouhotrvající a spontánně neustupující erekce bez schopnosti ejakulace

  • příznaky vycházejí z postižení nervových kořenů L4-S2

 

Syndrom míšního epikonu - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny