unciformni-unkalni-krize-priznaky-projevy-symptomyUnciformní, unkální krize (čichová pseudohalucinace, anglicky uncinate crisis). Unciformní krize neboli čichová pseudohalucinace je stav, který vzniká při poškození spánkového (temporálního) laloku. V této oblasti vzniká léze, která dráždí určitou oblast ve spánkovém laloku, konkrétně na se tato oblast nachází na jeho vnitřní straně. Tato oblast se nazývá gyrus uncinatus.
___
___

Odtud tedy pochází název celé krize – unciformní. Pseudohalucinace se tento stav nazývá proto, že nemocný pociťuje vjem, který vzniká bez reálného podnětu, ale na rozdíl od halucinace si pacient tento stav uvědomuje.

Diagnostika tohoto onemocnění je poměrně obtížná. Vzhledem k tomu, že se často vyskytuje ve spojení s epilepsií, využíváme k diagnostice metody EEG. Dále můžeme použít metody zobrazovací, jako je například magnetická rezonance či CT, na kterých pozorujeme změny (úbytek) mozkové tkáně v této oblasti.

Léčba je spojena s léčbou epilepsie. Dále nemocný často pociťuje úzkost, proto se doporučuje psychoterapie či terapie léky proti úzkosti (anxiolytiky)


Jak se projevuje unciformní, unkální krize - příznaky, projevy, symptomy

  • často se vyskytuje jako aura před samotným epileptickým záchvatem

  • pacienti cítí nepříjemné pachy: spáleniny, fekálie

  • trvá krátce – jen několik vteřin

  • může přejít v epileptický záchvat

  • někdy ztráta vědomí

  • úbytek mozkové tkáně v této oblasti

  • nemocný si stav uvědomuje – proto pseudohalucinace

  • úzkostné stavy


Unciformní, unkální krize - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny