migrena_priznaky_projevy_symptomy.jpegLaická veřejnost říká každé bolesti hlavy migréna. Bolesti hlavy ale nejsou vždy jen migréna, může se jednat např. o tenzní (tensní) cephaleu, cluster headache, paroxysmální hemikranii, ad. K upřesnění diagnostiky vždy slouží anamnéza a provevy při bolesti hlavy. Příznaky migrény jsou uvedeny na této stránce.

___

migrena-cluster-headache-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyJak se projevuje migréna bez aury (vazomotorická kefalea) - příznaky, projevy, symptomy

 • 80% ze všech migrén

 • trvá hodiny až dny

 • bolest zpočátku tupá, později tepavá

 • často ohraničení na polovinu hlavy nebo v zálaví

 • nauzea a vomitus (nevonost, zvracení)

 • přecitlivělost na hluk a světlo

 • vzniká často ráno po probuzení, během dne graduje

 • omezuje pacienta v psychické a fyzické aktivitě

 • po ulehnutí se mírní

 • vzniká po dietních chybách, nadužití alkoholu, nevyspání, pobyt v zakouřené místnosti, dlouhé soustředění nebo při vystavení průvanu, někteří pacienti udávají jako příčinu změnu atmosferických podmínek (změna tlaku vzduchu)


Migréna s aurou

 • 18% všech migrén

 • častější u žen

 • genetická závislost

 • trpí jí2-5% obyvatel

 • začátek v dětství - nejpozději do 30. roku života 

 • příznaky viz výše - stejné jako u migrény bez aury

Doprovodná iritační nebo zániková symptomatika:

Brnění končetin poloviny těla nebo jedné končetiny, poruchy výslovnosti nebo rovnováhy, sluchu apod.

Pokud se stav opakuje, mluvíme o komplikované migréně

Typy komplikovaných migrén:

Oftalmoplegická - porucha okohybné invervace s dvojitým viděním, šilháním, poklesem víčka

Bazilární - ataxie (porucha hybnosti ve smyslu nepřesně cílené pohyby), nystagmem (trhání očního bulbu v některém směru), tinitem (pískáním v uších) ad.

Hemiplegická - různě těžká hemiparéza (porucha hybnosti končetin na jedné polovině těla) až hemiplegií, která je na opačné straně, než kde bolí hlava.

Migrenosní aura a prodromy:

Prodromy (předzvěsť):

 • jsou přítomné hodiny až dny před záchvatem m.

jedná se o:

 • psychickou rozladu,

 • pocit únavy,

 • stavy malátnosti, 

 • deprese někdy naopak nápadná euforie

 • zvýšená chuť k jídlu.

Aura:

 • je již součást migrenosního záchvatu

 • nejčastější je aura zraková - několik minut až půl hodiny trvající výpadek části zorného pole, jindy jiskření, obraz přechodné sleposti (amaurózy) nebo mlhavého vidění, jindy pacient udává nápadně pestře barevné vidění

 • pacient je bledý, ale bolesti nepociťuje

 • po odeznění aury se rozvíjí vlastní záchvat (nejč. do hodiny)

Jiné tipy migrén:

Další, méně obvyklé migrény: postkoitální, chladová ad.


Zpracováno dle: Speciální neurologie, prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny