syringomyelie_priznaky_projevy.jpgSyringomyelie je chronické progredující onemocnění míchy, častěji u mužů, projevující se většinou od 30. roku věku. V míště vzniká postupně se zvětšující cystická dutina vyplněná mozkomíšním mokem nebo tekutinou identického složení. Stránka se dále věnuje příznakům syringobulbie a také diferenciální diagnostice onemocnění.

___

___

Syringomyelie - příznaky, projevy, symptomy

 • nemoc se začíná projevovat kolem 20-40. roku věku
 • porucha cítění (čití) tepla, bolesti při jinak správném cítění povrchovém a hlubokém
 • parézy (obrny, ochrnutí), svalové atrofie (zmenšení svalstva) na horních končetinách s převahou postižení drobných svalů ruky a hyporeflexii až areflexii šlachosvalovou
 • na dolních končetinách nález spastické paraparézy
 • kožní atrofické změny - prosáklé hyperhidrotické (spocené) ruce (maine succulante) s častými nebolestivými komplikovanými poraněními a mutilacemi
 • někdy nebolestivé neurogenní artropatie s těžkou deformací postiženého kloubu - tvz. Charcotův kloub
 • častá skolióza, spontánní fraktury kostí

Syringobulbie

 • horizontální nystagmus
 • oslabený korneální reflex
 • parézy s atrofiemi v důsledku postižení motorických jader mozkových nervů

Diferenciální diagnostika:

 • tumor?
 • hematomyelie?
 • myelopatie?
 • roztroušená mozkomíšní skleróza?
 • amyotrofická laterální skleróza ?


Zdroj informací:
Speciální neurologie, P. Jedlička

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny