syndrom-karpalniho-tulenelu-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieUž jste slyšeli něco co syndromu karpálního tunelu (SKT) a nyní přemýšlíte, jestli tímto úžinovým onemocněním trpíte? Zajímá vás, jaké jsou příznaky a projevy syndromu, tedy jak se projevuje? Pak čtěte dále.
___
___
 

Jak se projevuje syndrom karpálního tunelu

Klinická symptomatika je dána funkcí n. medianus, která je převážně senzitivní, a jeho anatomií. Variabilita, zvláště senzitivních vláken, je častá, pohybuje se kolem 10 %. V typické lokalizaci dochází k paresteziím (brněním) na I. - III., částečně i IV. prstu (palec, ukazovák, prostředník a prsteník) postižené ruky, které se v počátečních stadiích objevují při déletrvajícím klidu ruky, tedy hlavně v noci, kdy se nemocný i několikrát během noci pro tyto potíže probouzí a ráno po probuzení mívá pocit tupé, necitlivé a neohrabané ruky, který po chvíli pohybu mizí, nemocní si od něho často ulevují svěšením a protřepáváním ruky. Tyto potíže se akcentují předchozí výraznější zátěží.
Postupně se potíže zhoršují a stávají se trvalými. Pokud nedojde k adekvátní terapii, objevuje se hypotonie a hypotrofie svalstva thenaru (sval na dlani směřující od zápěstí k malíku, který je tímto svalem inervován), vlastní oslabení svalové síly palce nemocní často nevnímají, udávají spíše pocit neobratnosti celé ruky, vypadávání předmětů z ruky a později i oslabení stisku ruky. Někdy nemocní udávají projekci parestezií proximálním směrem, nejčastěji do předloktí, občas i do paže a ramene. Parestezie lokalizované více do ulnární (malíkové) strany ruky mohou být příznakem syndromu kanálu kubitálního, ale občas nacházíme i při těchto klinických projevech neurofyziologický nález odpovídající SKT, který je potvrzen při dekompresi a bývá způsoben anomální inervací. U menšiny nemocných jsou klinické projevy pestřejší, ale obecně lze říci, že SKT je méně pravděpodobný u bolesti (bez brnění v prstech) lokalizované v zápěstí a předloktí a akcentované pohybem nebo zátěží.

 

Příznaky syndromu karpálního tunelu (kanálu):

  • brnění, bolestivost, ztuhlost, pulsování, necitlivost palce, ukazováku a prostředníku ruky
  • potíže jsou horší nejčastěji v noci, když je ruka v klidu nebo po dlouhodobějším ohnutí nebo zátěži ruky (ohnutí v zápěstí i prstů, delší držení předmětu – např. sekyra, hrábě, ad.)
  • v noci se pro výše uvedené potíže budí, ruku protřepává, což může vést k přechodné úlevě
  • ráno po probuzení je ruka neobratná, kdykoliv během dne z ní vypadávají předměty, je oslaben stisk
  • potíže se postupně zhoršují (progredují)
  • příznaky jsou nejvýraznější na dominantní ruce (u praváka pravá, u leváka levá)
  • u některých jedinců se může vyskytovat brnění i v oblasti předloktí, lokte nebo vzácněji až v rameni
  • ulevuje svěšení horní končetiny/horních končetin směrem dolů, zhoršuje zvednutí horní končetiny, horních končetin nad hlavu


 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny