jak-se-projevuje-otres-mozku-komoce-mozkova-priznaky-projevy-symptomyOtřes mozku (latinsky commotio cerebri, anglicky brain concussion) je reverzibilní krátkodobá porucha činnosti CNS, bez jasného morfologického korelátu. Většinou nemá žádné trvalé následky a objektivní neurologický nález je bez ložiskových změn. Příčinou je nejspíše dysfunkce ascendentní retikulární formace, jde o nejlehčí formu tzv. axonálního postižení.

____

____

Diagnostika: Diagnóza a diferenciální diagnóza: diagnostika komoce je postavena na anamnéze (krátkodobá ztráta vědomí a event. amnézie) a normálním neurologickém nálezu. V diferenciálně diagnostické rozvaze při nejasnosti okolností úrazu zvažujeme možnost pádu a ztráty vědomí z jiných příčin (kardiální, cévní mozkové příhody, epilepsie, embolie, kolapsové stavy, intoxikace alkoholem atd.), možnost koincidence s jinými typy primárního poranění nelze vyloučit.  Pomocná vyšetření: CT k vyloučení nitrolebního extravazátu (krvácení do mozku nebo pod lebku - subdurální, subarachnoidání, epidurální krvácení) a k vyloučení zlomeniny spodiny lebeční nebo zlomenina klenby lebky. Léčba: hospitalizace na chirurgickém oddělení (min. 72 hodin, tj. 3 dny) k observaci pro vyloučení rozvoje sekundárních poranění mozku. Léčba: Základem terapie je klid na lůžku po několik dní. Celková doba pracovní neschopnosti je 7-14 dní, doporučuje se šetření celkem 3-4 týdny. Farmakologická léčba je symptormatická a záleží na potížích pacienta - běžná analgetika či antiflogistika, při vomitu antiemetika, anxiolytika či hypnotika. Prognóza je dobrá, trvalé následky nejsou. Diskutovaný postkomoční syndrom, který se podle některých prací objevuje asi u 50 % nemocných, je vždy třeba bedlivě etiologicky zvážit - většinou se prokáže, že jde o drobná kontuzní ložiska, nejčastěji ve frontobazální a temporobazálni oblasti.

Jak se projevuje komoce mozková, otřes mozku - příznaky, projevy, symptomy

 • vždy bezvědomí (jinak se nejdená o komoci mozkovou) o různě dlouhé době (řádově minuty - nejč. do 5 minut, vzácněji do 15 min., velmi vzácně do 30 min.)
 • poruchy paměti
  • retrográdní amnézie - předúrazová porucha paměti (neví co se dělo minuty až hodiny před úrazem nebo si na to vzpomíná mlhavě), někdy se může rozvinout i tzv.
  • anterográdní (posttraumatická) porucha paměti (zmatenost a opakovaně se ptá co se stalo, co tu dělá, atd.)
 • nevolnost nebo zvracení (významný důkaz pro diagnostiku komoce pokud nejsou svědci události)
 • bolesti hlavy zhoršující se při změně polohy těla - sehnutí, prudké vztyčení ad.
 • točení hlavy, vertigo, motace - nejistota v prostoru (obzvl. při prudších pohybech, při pohledu vzhůru, chůze po schodech)
 • poruchy soustředění
 • poruchy spánku
 • vegetativní dysbalance - pocení, prekolapsové stavy a palpitace
 • někdy nystagmus
 • vzácněji se může vyskytnout tzv. poúrazový mrákotný stav, kde je pacient neklidný, agresivní, disimuluje, dožaduje se propuštění z nemocnice a nezachovává společenské normy, na mrákotný stav má pacient amnézii (nepamatuje si to)
 • potraumaticky pak neklid, nespavost, u dětí někdy naopak útlum, ospalost, spánek (nutno odlišit od bezvědomí!!! - proto vždy observace dětí při hospitalizaci)

___

jak-se-projevuje-otres-mozku-komoce-mozkova-obrazek-fotografie

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny