raynauduv-syndrom-fenomen-priznaky-projevy-symptomy.jpgJde o onemocnění charakterizované výrazným zbělením prstů v chladu, které nakonec zmodrají a posléze zčervenají. Doprovodným symptomem je pak také bolest. Symptomatologie je dána vazokonstrikcí (zúžením cévek), které zásobují prsty. Příčina není známa ale choroba má vztah ke stresu a k prochladnutí. Je častější u žen. Neblahý vliv na její vznik má i kouření a jsou i možné vrozené predispozice.
___
___

raynauduv-fenomen-priznaky-projevy-symptomy.jpgRaynaudova nemoc, choroba - příznaky, projevy, symptomy
Raynaudův jev zbělání prstů jako projev jiného onemocnění

Příčina

  • Syndrom krčního žebra - nadbytečné žebro, které může utlačovat podklíčkovou tepnu
  • nádor – který při lokalizaci v horním pólu plic může utlačovat podkličkovou tepnu obdobně jako krční žebro - nejč. nádory horního pólu plic
  • autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodus)
  • neurologické choroby
  • arteroskleróza
  • práce v riziku vibrací v důsledku opakovaných mikrotraumat
  • některé intoxikace (otravy)

Symptomy

  • zbělení (často ne všech) prstů následované reaktivním zčervenáním
  • nepříjemné až bolestivé pocity v postižených prstech
  • v krajním případě a při těžkém průběhu a dlouhodobým působením vyvolávajícího faktoru až lokálním odumíráním tkání

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny