jak-se-projevuje-subarachnoidalni-krvaceni-priznaky-projevy-symptomy-1Subarachnoideální krvácení (SAK) je krvácení především do subarachnoideálního prostoru, v menším rozsahu může být spojeno i s krvácením do mozkové tkáně. Přibližně v 75 % případů je jeho příčinou prasklé nitrolební aneuryzma, v 5 % arteriovenózní malformace (AVM) a ve 20 % se nepodaří příčinu ani při angiografii nalézt. Ruptura aneuryzmatu se obvykle vyskytuje mezi 40.-60. rokem života.
___

___

jak-se-projevuje-subarachnoidalni-krvaceni-priznaky-projevy-symptomyNejvíce aneuryzmat je vakovitých, méně obvyklá jsou aterosklerotická, mykotická a traumatická aneuryzmata. Vakovitá aneuryzmata se vyskytují na bifurkacích artérií Willisova okruhu a z něj odstupujících tepen. Většina z nich postihuje přední část Willisova okruhu, pouze 5 až 10% postihuje vertebrobazilární systém. V poslední době se předpokládá, že vakovitá aneuryzmata mohou být získaná; vznikají na podkladě postupné degenerace tepenné stěny vystavené hemodynamické zátěži. K ruptuře zpravidla dochází tehdy, když aneuryzma dosáhne průměru 5-15 mm, obvykle v souvislosti s aktivitami zvyšujícími krevní tlak.

Jak se projevuje subarachnoidalní krvácení - příznaky, projevy, symptomy

  • Prodromy mohou chybět, nicméně řada pacientů má několik týdnů předem bolesti hlavy, popřípadě závratě, bolesti lokalizované v očnicích, přechodné neurologické příznaky. Tyto projevy však bývají velmi neurčité a zpravidla nejsou správně interpretovány.
  • Náhlá bolest hlavy.
  • Ztráta vědomí po nástupu bolesti hlavy. Hloubka a trvání bezvědomí závisejí na umístění a rozsahu krváceni.
  • Meningeální příznaky - ztuhlost šíje, fotofobie, zvracení, Kernigovo znamení - se vyvíjejí zpravidla v průběhu hodin, u bezvědomých nemusí
  • být zřetelné.
  • Přechodné ložiskové příznaky související s umístěním aneuryzmatu a velikostí krvácení.

Projevy subarachnoidálního krvácení SAK dle stupňů


I. pacient při vědomí, s meningeálními příznaky nebo bez nich, případně mírná bolest hlavy

II. lehce somnolentní pacient bez významného neurologického defektu, se střední až silnou bolestí hlavy a s opozicí šíje

III. hluboce somnolentní nebo zmatený pacient s menším neurologickým defektem, v.s. při mozkovém hematomu

IV. soporózní pacient, střední až velký neurologický defekt při velkém krvácení do mozku

V. komatózní pacient s extenzorovou rigiditou a selhávajícími vitálními centry

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny