duchennova-nemoc-duchen-muscular-dystrophy.jpgDuchennova nemoc neboli svalová dystrofie je vrozená, geneticky podmíněná choroba poškozující svalstvo. Onemocnění postihuje pouze chlapce a ženy jsou jen přenašečky genu pro toto onemocnění. Výskyt u dívek je přímo vyloučen. První příznaky již v brzkém dětství – kolem 3. roku, kdy dochází ke zhoršení chůze, od sedmí let je chůze čím dál obtížnější a po 12. roku již nemožná. Průběh choroby je fatální. Kurativní terapie (léčba, která by nemoc definitivně vyléčila) neexistuje. V péči o nemocné je důležitá rehabilitace a fyzioterapie.
___
___

Duchennova svalová dystrofie - symptomatologie

"Myopatická trias":
  • zvýrazněná lordóza (vyklenutí páteře směrem dopředu),
  • myopatický šplh (postavení se uskutečňuje z polohy na břiše, pokleknutím s opřením na všechny 4 končetiny a následně postupným zdvíháním a současným opíráním se o bérce – "špháním po těle")
  • kachní chůze.
Další symptomy:
  • pseudohypertrofická lýtka („lýtka kulturisty“)
  • skolióza
  • deformity hrudníku
  • postižení srdce
  • snížení intelektu
  • laboratorně elevace kratinkinázy

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny