vigilni koma coma vigile priznaky projevy symptomyVigilní kóma, coma vigile je specifický druh kómatu, při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí, žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt.
___
___

Neudrží moč ani stolici, může mít obrny různých částí těla a další příznaky vyplývající z postižení nejvyšších částí mozku zejm. korových – dekortikace v důsledku jeho dlouhodobého otoku, často po těžkých poraněních hlavy.

Příčina - do vigilního kómatu mohou pacienti upadnout z různých příčin, velmi často se tak stává po těžkých úrazech způsobených při autonehodách nebo pádech z motocyklů. Dále se jedná o důsledky jiných traumat, jako jsou například pády z vysoké výšky. Pokud pacient upadne do kómatu v důsledku úrazu, hovoříme o traumatologických příčinách kómatu. Druhou skupinu příčin představují neurotraumatické příčiny, jako jsou například infekční onemocnění CNS, nádor na mozku, edém neboli otok mozku, déle trvající hypoxie (tonutí) nebo hypoglykemie (u pacientů trpícími diabetem), poškození mozku v důsledku pozdní zahájení resuscitace a další.

Fáze vigilního komatu - co se fází vigilního kómatu týče, zde rozlišujeme perzistentní vegetativní stav (pokud kóma trvá déle než měsíc) a permanentní vegetativní stav (pokud vigilní kóma trvá déle než 1 rok po traumatickém poškození mozku nebo déle než 3 měsíce po netraumatickém poškození mozku).

Léčba - péče o pacienta ve vigilním kómatu je založena na kombinaci lékařské, ošetřovatelské a fyzioterapeutické péče. Součástí lékařské péče je léčba přidružených zdravotních problémů. Ošetřovatelská péče zahrnuje nejen uspokojení základních životních potřeb (výživu, vyprazdňování, hygienu), ale také komunikaci a stimulaci pacienta. Důležitou součástí fyzioterapeutické péče o pacienta je polohování, což zamezuje vzniku otlaků a proleženin.

Prognóza - prognóza budoucího zdravotního stavu pacienta je nejistá a závisí na několika faktorech. Mezi nejdůležitější z nich patří původ vigilního kómatu, jeho fáze a délka a věk pacienta. Obecně platí, že pacienti ve vigilním kómatu traumatologického původu mají lepší prognózu na uzdravení než pacienti s netraumatickým původem kómatu. Dále platí, že lepší prognózu mají pacienti nižšího věku než pacienti vyššího věku. Stejně tak je lepší prognóza v případě kratší doby a perzistentního vegetativního stavu. Přestože s délkou vigilního kómatu šance na uzdravení klesá, existují případy, kdy se člověk po dlouhodobém kómatu plně uzdravil.


Jak se projevuje vigilní koma, coma vigile - příznaky, projevy, symptomy

 • pacient se nachází v hlubokém bezvědomí, ale působí dojmem, že je při vědomí
  • leží,
  • nemění svou polohu,
  • má otevřené oči, 
  • může se mírně pohybovat (necíleně)
 • základní životní funkce, jako je oběhová činnost a dýchání, jsou zachovány
 • nemluví, může vydat zvuk, skřek
 • inkontinentní (neudrží moč a stolici)může ale vydat náhodný zvuk
 • zachovány primitivní reflexy - pohyb čelistí (pacient může spontánně žvýkat) nebo chňapavý úchop (jako mají novorozenci)
 • spontánně zívá
 • přestože jsou oči pacienta otevřené, nedokážou zacílit na konkrétní objekt, bloudí po místnosti

Vigilní kóma, coma vigile - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny