obrna-vretenniho-nervu-pareza-nervus-radialis-priznaky-projevy-symptomyObrna nervus radialis, obrna vřetenního nervu (anglicky paresis nervi radialis, radial nerve paralysis, wrist drop, saturday night palsy). Nervus radialis, vřetenní nerv je jedním z nervů, který zodpovídá za pohyblivost horní končetiny. Jeho vlákna pocházejí z kořenů obratlů C5-C7 (5. – 7. krční obratel). Jeho základní funkcí je zabezpečení pohybu trojhlavého svalu pažního. Podílí se tak na natažení v lokti a zápěstí. Nejčastěji bývá postižen v místě zvaném sulcus nervi radialis, kde tělo kosti pažní vytváří jakousi úžinu pro tento nerv a k poškození dochází při zlomeninách kosti pažní.
___
___

Dalším citlivým místem pro tento nerv je tzv. supinátorový kanál, kdy nervus radialis resp. jeho hluboká větev (ramus profunfus nervi radialis) prochází přes musculus supinator. Příčinou obrny bývají poranění v oblasti axily (podpaždí), poranění kosti pažní, útlak nervu při průchodu přes m. supinator či útlak v oblasti zápěstí.

Diagnostika se provádí na základě EMG (elektromyografie), při které zjišťujeme rozsah poškození pomocí dráždění jednotlivých svalů. Dále také postupujeme na základě níže uvedených příznaků. Můžeme pacienta testovat pomocí příznaku pěsti (pacient sevře pěst a předpaží, přičemž mu ruka klesne v zápěstí), dále podle příznaku schodiště (v postavení labutího krku je nejvíce ohnutý malík, pak prsteník, méně prostředník, nejméně ukazovák) a nakonec podle příznaku modlitby (oddálení prstů ruky vede k ohnutí prstů a k přepadnutí ruky směrem k dlani).

Léčba obrna vřetenního nervu: základem léčby je odstranění příčiny obrny. Při útlaku je vhodná následná rehabilitační terapie, kdy posilujeme jednotlivé svalové skupiny. Můžeme také využít medikamentózní léčby, kdy podáváme vitamíny skupiny B, vitamín E, vazodilatancia, preparáty podporující nervosvalový přenos (Syntostigmin ap.). Rovněž místně aplikujeme kortikoidy.


Jak se projevuje obrna vřetenního nervu - příznaky, projevy, symptomy

 • tzv. labutí šíje – ruka přepadá do flexe pro oslabení extensorů

 • vázne extense (natažení) zápěstí a prstů a abdukce palce (přitažení place)

 • pacient není schopen intenzivního sevření ruky v pěst

 • poruchy citlivosti v oblasti ukazováku a prostředníku hřbetu ruky

 • příznak pěsti

  • pacient sevře pěst a předpaží, přičemž mu ruka klesne v zápěstí
 • příznak schodiště

  • v postavení labutího krku je nejvíce ohnutý malík, pak prsteník, méně prostředník, nejméně ukazovák
 • příznak modlitby

  • oddálení prstů ruky vede k ohnutí prstů a k přepadnutí ruky směrem k dlani

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny