krabbeho-nemoc-choroba-priznaky-projevy-symptomyKrabbeho choroba (anglicky Krabbe disease, globoid cell leukodystrophy, galactosylceramide lipidosis) je onemocnění, které způsobuje demyelinizaci centrálního a periferního nervového systému, což znamená, že nervy ztrácejí svůj obal a dochází tak k poškození vedení nervového vzruchu. Příčinou tohoto onemocnění je deficit lysosomálního enzymu galaktosylceramidázy. Celkový výskyt v populaci je mezi 1/100 000 až 1/200 000 živě narozených.
___
___

Krabbeho nemoc, choroba je častější ve Skandinávských zemích s výjimkou Finska. Můžeme ji pozorovat ve dvou formách, kdy více jak 85% případů tvoří klasická forma infantilní. Pozdní formy jsou naopak častější v jižní Evropě, konkrétně v Itálii. Jedná se o onemocnění vznikající na genetickém podkladě.

Diagnostika: V diagnostice se opíráme o výsledky magnetické rezonance, dále můžeme odebírat mozkomíšní mok, ale definitivně nám diagnózu Krabbeho choroby potvrdí až měření aktivity galaktosylceramidázy v bílých krvinkách.

Léčba: U pokročilého stadia choroby je důležitá podpůrná léčba často výrazné bolesti. Možností terapie je také transplantace kostní dřeně.
Jak se projevuje Krabbeho choroba - příznaky, projevy, symtpomy

 • infantilní forma

  • začíná se projevovat v prvních šesti měsících věku

  • vzrůstající dráždivost

  • křik

  • zvracení

  • problémy s krmením

  • zvýšená citlivost

  • tonické spazmy po stimulaci světlem nebo zvukem

  • ataky nevysvětlitelné horečky

  • následuje trvalý opisthotonus (pozice těla s obloukovitým prohnutím dozadu (do „mostu“), které je způsobeno křečí zádového svalstva)

  • křeče

  • nadměrné slinění

 • pozdně infantilní a juvenilní formy

  • začínají ve věku mezi 15 měsíci a 10 lety

  • poruchy chůze

  • ztráta zraku

  • mentální postižení 

Krabbeho nemoc, choroba - obrázky, fotografie

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny