alkoholicka_neuropatie_priznaky_projevy.jpegAlkohol má poměrně rozsáhlý vliv na celý organismus. Jeho nadužívání poškozuje celou řadu tkání a mezi tyto patří i mozek a periferní nervy. Poškození nervů z příčiny nadužívání alkoholu nazvýváme alkoholová (alkoholická) polyneuropatie.

___

Pojednání, příčina (etiologie)

Polyneuropatie z důvodu nadužívání (abúzu) alkoholických nápojů je poměrně častá diagnóza. Statisticky se vyskytuje asi u 20% alkoholiků. Je způsobena především karencí, nutriční a vitaminovou deficiencí, především pak z nedostatku vitamínu B1 (thiaminu). Uplatňujje se i přímý toxický vliv alkoholu na periferní nervy (hlavně na axonální transport) a někdy i deficience vitamínu B12. Většinou se rozvíjí po několikaletém abúzu.

Příznaky, projevy, symptomatika

Typické je symetrické smíšené senzitivní i motorické postižení akrálně na dolních končetinách, ale může být i proximální převaha s poměrně častými pozitivními senzitivními příáznaky vč. bolestí. Bývají i známky dysautonomie, časté jsou hlavně sudomotorické poruchy (hyperhidróza). Neuropatie je axonálního typu.

Léčba

V léčbě je nezbytná především absolutní abstinence, adekvátní nutrice a vyšší dávky již zmíněného vitamínu B1 (thiaminu)Problematika alkoholismu detailně na www.alkoholik.cz

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny