nitrolebni hypertenze priznaky projevy symptomy pricina lecba obrazek fotografieNitrolební hypertenze (intrakraniální hypertenze, anglicky intracranial hypertension) je život ohrožující stav, při kterém je zvýšený tlak v intrakraniálním (nitrolebním) prostoru. Tento prostor je pevně ohraničen lebkou a tvoří ho tři takzvané kompartmenty – mozková tkáň, krev a likvor (mozkomíšní mok). Při zvětšení objemu jedné z těchto složek musí dojít ke kompenzaci jinou složkou.

___

___

Tyto kompenzační mechanizmy jsou ovšem omezené, proto při jejich vyčerpaní dochází k herniaci (vyhřeznutí) mozkové tkáně skrz přirozené otvory a vznikají tak tzv. konusy, neboli mozkové herniace, což může vést až ke smrti na zástavu dechu.

Příčina: příčinami nitrolební hypertenze mohou být například úrazy hlavy (krvácení do mozku, kontuze), nádory mozku, mozkový edém (otok), trombóza žilních splavů, hydrocefalus (zvýšené hromadění mozkomíšního moku v dutinách mozku) nebo parazitární cysty (dutiny vyplněné parazity).

Diagnostika: Provádí se na základě klinických příznaků, pomocí zobrazovacích metod (MR, CT), vyšetření očního pozadí, lumbální punkce a měření tzv. otevíracího tlaku a EEG.

Léčba: Probíhá na jednotce intenzivní péče, důležitá je monitorace pacienta, cílená léčba vychází z příčiny tohoto stavu, dále se podává osmoticky aktivní látka mannitol, analgetika, kortikoidy a možné je taktéž neurochirurgické řešení (drenáž, dekomprese).

 

 

Jak se projevuje nitrolební hypertenze – příznaky, projevy, symptomy:

 • bolest hlavy (cephalea) – nejhorší vleže, ráno po probuzení, při kašli nebo defekaci, nereagující na běžná analgetika

 • retrobulbární bolest (bolest za očima) a při pohybech okem

 • zvracení (vomitus) bez předchozí nauzey (nevolnosti), tzv. projektilové zvracení, nejvíce ráno

 • edém papily, městnavá papila (otok papily zrakového nervu)

 • závratě (vertigo)

 • rozmazané vidění

 • dvojité vidění (diplopie)

 • obrna pohledu vzhůru

 • ztráta zraku

 • meningeální příznaky (projevy dráždění mozkomíšních obalů)

 • vzestup krevního tlaku (hypertenze)

 • zpomalení srdeční frekvence (bradykardie)

 • poruchy vědomí

 • u novorozence vyklenutá fontanela (vazivový spoj lebečních kostí)

 • při vzniku herniací ložiskové neurologické příznaky dle lokalizace konusu (např. decerebrační křeče, kontralaterální hemiparéza (obrna), až selhání dechu a oběhu)

 

Nitrolební hypertenze - fotografie, obrázek: 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny