andersen tawiluv syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaAndersen-Tawilův syndrom (7. forma syndromu dlouhého QT intervalu, anglicky Andersen-Tawil syndrome, Long QT syndrome 7) je vzácné genetické onemocnění charakterizované triádou, kam patří epizody svalové slabosti až paralýzy (ochrnutí), arytmie a srdeční abnormality a morfologické změny obličeje a kostry.

___

___

Příčina: příčinou je nejčastěji mutace genu KCNJ2, která je buď autozomálně dominantně dědičná, nebo vzniká spontánně. V ostatních případech je příčina neznámá.

Diagnostika: je založena na rozpoznání charakteristických projevů a detailní rodinné a osobní anamnéze. Dále jsou využívána klinická vyšetření jako EKG, stanovení nízké hladiny draslíku v krvi (hypokalemie), EMG, molekulárně-genetické vyšetření.

Terapie: závisí na specifických projevech nemoci – doplnění draslíku, inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid), betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiarytmika, chirurgické řešení deformit obličeje a končetin.

 

Jak se projevuje Andersen-Tawilův syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • projevy jsou velmi variabilní u jednotlivých pacientů

 • periodická paralýza (ochrnutí), nejčastěji postihující dolní končetiny, trvající minuty, hodiny až dny

 • paralýza se může objevit spontánně, nebo po delší zátěži, či dlouhém odpočinku, hladovění, či naopak po vydatném jídle, nebo ve stresové situaci

 • svalová slabost mezi epizodami paralýzy

 • hypokalemie (nízká hladina draslíku v krvi)

 • poruchy srdečního rytmu (arytmie)

 • prodloužený interval QT

 • palpitace (bušení srdce)

 • dyspnoe (dušnost)

 • synkopa (krátká ztráta vědomí)

 • hypertelorismus (nadměrná vzdálenost očnic)

 • široké čelo

 • nízko položené uši

 • malá dolní čelist (mikrognacie)

 • klinodaktylie (klínovitý tvar středního článku prstů)

 • syndaktylie (srůsty prstů)

 • krátké prsty (brachydaktylie)

 • malý vzrůst

 • široký kořen nosu

 • rozštěp patra

 • kulatý nos

 • tenký horní ret

 • trojúhelníkový tvar obličeje

 • vysoce klenuté patro

 • malé ruce a nohy

 • abnormální zakřivení páteře (skolióza)

 • přetrvávající primární chrup

 • několik chybějících zubů (oligodontia)

 • lehké mentální postižení

 • deprese

 • deficity v abstraktním uvažování

 

Andersen-Tawilův syndrom - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny