okluze arteria basilaris okluze bazilarni tepny priznaky projevy symptomyOkluze arteria bazilaris - basilární tepna (arterie) zásobuje krví mozkový kmen. Uzávěr (okluze) arterie basilaris je vzácný a velmi závažný typ cévní mozkové příhody, který může být rozpoznán relativně pozdě díky svým různorodým příznakům. Jedná se závažný akutní stav.

___

___

Příčina: nejčastější příčinou je aterosklerotický uzávěr nebo embolie. 

Diagnostika: probíhá na základě klinického neurologického vyšetření a zobrazovacích metod jako jsou výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI). 

Léčba: revaskulační terapie, kdy se snažíme znovu zprůchodnit uzavřenou cévu pomocí látek aplikovaných do žíly nebo tepny, které rozpouští krevní sraženinu (trombolytika), nebo mechanickým odstraněním sraženiny (mechanická trombektomie)

 

Jak se projevuje "ucpaná bazilární tepna" - příznaky, projevy, symptomy

 • počáteční příznaky před úplným uzávěrem (prodromální symptomy)

  • dvojité vidění (diplopie)

  • poruchy sluchu

  • poruchy zorného pole

  • paměťové (mnestické) obtíže

  • bolest hlavy

  • závrať (vertigo)

  • pocit na zvracení (nauzea) a zvracení (vomitus)

  • porucha koordinace pohybů (ataxie)

  • obrny (parézy)

  • brnění (parestézie)

 • kompletní uzavření (okluze) bazilární tepny (arteria basilaris)

  • porucha vědomí (koma)

  • porucha hybnosti a smyslového vnímání

  • mozečkové příznaky

  • známky postižení hlavových nervů

 

Okluze arteria basilaris - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny