osmoticky demyelinizacni syndrom centralni pontinni extrapontinni myelinolyza priznaky projevy symptomy pricina lecbaOsmotický demyelinizační syndrom, centrální pontinní a extrapontinní myelinolýza (anglicky osmotic demyelination syndrome, central pontine and extrapontine myelinolysis) je postižení mozku charakterizované rozpadem myelinu (hmota tvořící obal výběžků nervových buněk) některých mozkových struktur (centrální část pontu, thalamu, mozečku, mozkové kůry apod.).

__

__

Tato tzv. myelinolýza je způsobena prudkou změnou koncentrace sodíku v plazmě (natrémie) a vzniká tedy u pacientů s iontovým rozvratem, nejčastěji u chronických alkoholiků, nebo při těžké malnutrici a u některých chronických onemocnění. Může být způsobena iatrogenně (v souvislosti s léčbou) při rychlé korekci hyponatrémie (nízké hladiny sodíku v plazmě). Postihuje pacienty všech věkových skupin, častěji muže středního věku. Hlavními příznaky jsou neurologické symptomy, které mohou končit kómatem, nebo až smrtí.

Diagnostika: nejpřínosnější v diagnostice je magnetická rezonance.

Léčba: kauzální terapie neexistuje. Prevencí je postupná úprava natrémie.

 

Jak se projevuje osmotický demyelinizační syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

  • spastická kvadruparéza (částečné ochrnutí všech 4 končetin)

  • příznaky pseudobulbární paralýzy – poruchy artikulace a polykání, chybí dávivý reflex, obrna žvýkacích svalů a svalů rtů

  • paréza (částečné ochrnutí) okohybných svalů

  • extrapyramidové projevy -  třes, svalová rigidita (tuhost), poruchy mimiky, chůze a držení těla, chorea (mimovolní pohyby různých částí těla), atetóza (porucha hybnosti), dystonie (stereotypní mimovolní stahy svalů) a další

  • pseudokóma (locked-in syndrom)

  • kóma

  • smrt

 

Osmotický demyelinizační syndrom, centrální pontinní, extrapontinní myelinolýza - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny