tenzni-cephalea-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyTenzní cefalea je nejběžnějším typem primárních bolestí hlavy. Postihuje kolem 20 % populace v rozvinutých zemích. Nemoc se poprvé začíná významněji objevovat v období puberty, maximum četnosti výskytu je mezi 30. a 40. okem, po 50. roce věku těchto bolestí postupně ubývá, strmější pokles lze zaznamenat po 60. roce věku. Podle četnosti bolestí rozlišujeme epizodickou tenzní cefaleu, která se objevuje maximálně 15 dní v měsíci (tj. méně než 180 dní v roce), při častějším výskytu hovoříme o chronické tenzní cefalgii.

___

___

Jak se projevuje tenzní cephalea, tenzní bolesti hlavy - příznaky, projevy, symptomy

  • Pacienti udávají většinou difúzní, oboustranné, tupé bolesti mírné, výjimečně střední intenzity, které nebývají provázeny nauzeou či fotofobií. V některých případech bývá maximum bolesti na spáncích a na temeni hlavy, jiní pacienti hovoří spíše o nepříjemném tlaku v hlavě, který není bolestí ve vlastním slova smyslu. Při tenzní cefalgii s postižením perikraniálního svalstva jsou bolesti přítomny jednak v postižených svalech (většinou v okcipitální oblasti)a dále je typická iradiace do očí. Bolesti bývají rovněž mírné intenzity.
  • Bolesti jsou časté, dlouhotrvající.
  • migrena-cluster-headache-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyTenzní bolest hlavy je tupá, tlaková, lokalizovaná zpravidla difuzně oboustranně nad kalvou (kost zvrchu kryjící mozek). Doba trvávní záchvatu  bolesti je různá - ale většinou trvá delší dobu - může trvat od 30 minut až do 7 dní (viz výše).
  • Bolest vzniká i zaniká náhle. Často je přítomná již při probuzení, není provázena světloplachostí (fotofobií), zvukoplachostí (fonofobií), nevolností ani zvracením a běžnou činnost - např. pracovní, podstatněji neovlivňuje. Fyzická aktivita tenzní kefaleu nezhoršuje. Je lokalizována nejčastěji do oblasti spánkové, týlní a někdy je popisována propagace k očím. 
  • Pacienti mají pocit tupého stažení hlavy, "jako by byla hlava malá, jakoby se měla rozskočit. Pacienti mohou mít pocit "bolesti vlasů," což je způsobeno kontrakcí mm. arectores pilorum (svaly napřimující vlasy).

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny