lennox-gastautuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLennox–Gastautův syndrom (LGS, anglicky Lennox–Gastaut syndrome) je forma těžko léčitelné epilepsie. Nejčastěji se mezi druhým a šestým rokem života. Je charakterizován častými a různými typy epileptických záchvatů. Často bývá také doprovázen opožděním vývoje a problémy s chováním. LGS byl pojmenován podle neurologů Williama G. Lennoxe (Boston, USA) a Henriho Gastauta (Marseille, Francie).
___
___

Typické pro Lennox–Gastautův syndrom je i vznik více záchvatů během dne. Rovněž charakteristická je variabilita záchvatů. Nejčastěji se vyskytují tonické záchvaty (se zvýšeným svalovým napětím). Tyto probíhají především v noci. Jako druhé nejčastější se vyskytují myoklonické záchvaty (záškuby malých svalových skupin), které se vyskytují, pokud je osoba unavená a také u starších dětí. Proč tato epilepsie vzniká je dosud nejasné.

Lennox–Gastautův syndrom postihuje přibližně 4 % dětí s epilepsií. Je častější u mužů než u žen. Před vznikem epilepsie nemusejí děti trpět žádnými neurologickými potížemi. Bohužel při této formě epilepsie, může rovněž docházet k úmrtí a to ve 3-7% případů, nejčastěji u dětí mezi 8 a 9 rokem. Smrt je nejčastěji způsobená úrazy.

Diagnostika: Je poměrně těžké stanovit přesnou diagnózu, jelikož epileptických syndromů, které se podobně projevují, je mnoho. K diagnostice používáme EEG vyšetření.

Léčba: Bohužel často je tato forma epilepsie odolná vůči léčbě. Podáváme antikonvulziva (léky proti křečím), anestetika, steroidy, ale většinou dojde pouze ke zlepšení příznaků, ale nedochází k vyléčení. 

Jak se projevuje Lennox–Gastautův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • tonické záchvaty

 • myoklonické záškuby

 • atonické stavy (stavy ztráty svalového napětí s pády)

 • absence

 • tonicko-klonické záchvaty

 • status epilepticus (křeče trvající více než 30 minut nebo jde o sérii záchvatů, mezi nimiž nedochází k úpravě vědomí)

 • závratě

 • apatie

 • snížená reakce na okolí

 • pády a ztráty rovnováhy během záchvatu

 • zpomalení psychomotorického vývoje

 • poruchy chováníLennox–Gastautův syndrom - obrázek, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019
Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny