Limbická encefalitida příznaky projevy CT MR NMR snímek obrázek příčina léčbaLimbická encefalitida (anglicky limbic encephalitis) je zánětlivé onemocnění limbického systému mozku. Charakteristickými projevy je porucha krátkodobé paměti, epileptické záchvaty, změna osobnosti, úzkosti, deprese, čichové a chuťové halucinace nebo poruchy spánku. Příznaky se rozvíjejí během týdnů až měsíců. Příčina může být infekční, nejčastěji Herpes simplex virus 1 a 2, autoimunitní, nebo se jedná o paraneoplastický projev, kdy toto onemocnění vzniká v souvislosti se zhoubným nádorem, nejčastěji plic, varlete či prsu.

Diagnostika: základem je anamnéza, klinické neurologické vyšetření, elektroencefalogram (EEG), vyšetření mozkomíšního moku (likvoru), vyšetření protilátek v krevním séru a magnetická rezonance mozku. Důležité je pátrat po nádorovém onemocnění.

Léčba: závisí na etiologii. Autoimunitní limbická encefalitida se léčí imunosupresí (léčba potlačující imunitní reakce) kortikosteroidy a intravenózní imunoglobuliny, dále se podávají antiepileptika. U paraneoplastických limbických encefalitid je nejdůležitější léčit nádor.

 

Jak se projevuje limbická encefalitida – příznaky, projevy, symptomy:

 • porucha krátkodobé paměti

 • amnézie

 • epileptické záchvaty

 • epigastrická aura (pocity tlaku v oblasti žaludku)

 • změna osobnosti

 • úzkosti

 • deprese

 • afázie (porucha řeči)

 • apraxie (porucha schopnosti provádět již naučené úkony)

 • emoční labilita

 • čichové a chuťové halucinace

 • poruchy spánku

 • zmatenost

 • hyponatrémie (snížená hladina sodíku v krevním séru)

 • poruchy endokrinních funkcí

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny