myozitida s inkluznimi telisky priznaky projevy symptomy pricina lecbaMyozitida s inkluzními tělísky (anglicky inclusion body myositis, IBM) patří mezi zánětlivá onemocnění kosterního svalstva zvaná myopatie a častěji postihuje muže nad 50 let. Hlavními projevy jsou svalové slabosti až parézy (částečné obrny) svalů horních i dolních končetin a obtížné polykání (dysfagie).

___

___

Onemocnění může vzniknout buď sporadicky, nebo je vrozené (hereditární). Příčiny jeho vzniku nejsou zatím zcela objasněné. I přesto, že jde o nevyléčitelnou chorobu, se pacienti dožívají normálního věku, po několika letech jsou ale odkázáni na invalidní vozík.

Diagnostika: základem diagnostiky je anamnéza, fyzikální vyšetření a zejména biopsie postižených svalů, dále mohou být zvýšeny biochemické markery (kreatinkináza), EMG vyšetření nemusí být vždy spolehlivé.

Léčba: onemocnění je nevyléčitelné a obtížně reaguje na léčbu, pro zmírnění příznaků se podávají vysoké dávky imunoglobulinů, těžká dysfagie se léčí aplikací botulotoxinu či chirurgicky (krikofaryngeální myotomie).

 

Jak se projevuje myozitida s inkluzními tělísky – příznaky, projevy, symptomy:

 • slabosti a atrofie (úbytek) kosterních svalů:

  • horní končetiny – zejména flexory (přitahovače) prstů rukou – problém se zavřením dlaně v pěst, zhoršení jemné motoriky

  • dolní končetiny (m. quadriceps femoris, flektory dorza nohy) – časté náhlé pády, problémy s chůzí do schodů, obtížné vstávání ze sedu, zakopávání o špičky

  • šíjové svalstvo – přepadávání hlavy vpřed (dropped head syndrome)

  • svaly hltanu a jícnu - obtížné polykání (dysfagie)

  • paravertebrální svaly – kyfóza (výraznější prohnutí páteře dozadu), kamptokormie (trvalá flexe trupu, není možné se narovnat)

  • mimické svalstvo

 • paréza končetin (ztráta hybnosti)

 • postižení svalů bývá asymetrické

 • chronický průběh s velmi pomalou postupnou progresí

 • v souvislosti s postižením jícnu dochází ke ztrátě hmotnosti či aspirační pneumonii (zánět plic způsobený vdechnutím žaludečního obsahu)

 • rezistence na imunosupresivní terapii (kortikoidy, imunosupresiva)

 

Myozitida s inkluzními tělísky – fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny