jak-se-projevuje-myastenicka-krize-priznaky-projevy-symptomy-2
Myastenická krize (anglicky myasthenic crisis) je život ohrožující komplikace vyskytující se u onemocnění zvaného myastenia gravis. U tohoto stavu bývá nutná intubace pacienta a umělá plicní ventilace UPV. Myastenická krize postihuje 1/5 až 1/3 všech pacientů trpících myastenií gravis a to mnohdy i opakovaně.

___

___

Mechanismus vzniku a příčiny myastenické krize

 • způsobena slabostí dýchacích svalů nebo svalů horních cest dýchacích (tzv. bulbární myastenie), případně obojích
 • typicky se na rozvoji podílí:

Jak se projevuje myastenická krize - příznaky, projevy

Při myastenické krizi dochází ke zhoršení všech příznaků myastenie gravis, mezi které patří:

 • diplopie (dvojité vidění)
 • ptóza víček (pokles víček)
 • dysartrie (zhoršená výslovnost)
 • dysfagie (zhoršené polykání až neschopnost polknutí)
 • padání hlavy (slabost svalů krku)
 • neschopnost delšího vzpažení

Při mystenické krizi jsou navíc postiženy dýchací svaly, které již nejsou schopny plně vykonávat svou funkci a nemocný postupně není schopen sám dýchat (což se projevuje změnou saturace na oxymetru a také hodnotami v arteriálním ASTRUP testu). Stav začíná dušností a postupuje do dechové zástavy právě na podkladě dysfunkce dýchacích svalů. 

Diagnostika

 • klinický stav pacienta
 • vyšetření periferních nervů pomocí elektrofyziologie
 • edrofonium test

Léčba

 • umělá plicní ventilace (UPV)
 • kortikosteroidy (= kortikoidy)
 • výměna plasmy (plazmaferéza)
 • intravenózní podání imunoglobulin

 


 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny