bulbarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomyBulbární a pseudobulbární syndrom (anglicky bulbar, pseudobulbar syndrome) označuje poškození postranního smíšeného systému. Jde o devátý hlavový nerv - n.glossopharyngeus, desátý hlavový nerv - n. vagus a jedenáctý hlavový nerv - n. accessorius. Funkcí a uložením je s nimi úzce spjat i dvanáctý hlavový nerv - n. hypoglossus.
___
___

milleruv-fisheruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyMillerův-Fisherův syndrom (anglicky Miller-Fisher syndrome) je vzácné onemocnění, které se řadí mezi akutní polyneuropatie (polyneuropatie je onemocnění postihující více nervů nejednou). Vyznačuje se ataxií (poruchou svalové koordinace a cílenosti pohybů), oftalmoplegií (ochrnutím očních svalů) a areflexií (absencí reflexů). Tato porucha je variantou syndromu Guillain-Barré.
___
___

millard-gubler-syndrom-priznaky-projevy-symptomyMillard-Gubler syndrom (anglicky Millard-Gubler syndrome) vzniká při poškození Varolova mostu. Millard-Gubler syndrom je pojmenován po dvou francouzských lékařích, Auguste Louis Jules Millardovi (1830-1915), který jej jako první identifikoval a to již v roce 1855, a Adolphe-Marie Gublerovi (1821-1879), který jej jako první popsal v lékařské zprávě a to o jeden rok později.
___
___

bulbarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomyBulbární a pseudobulbární syndrom (anglicky bulbar, pseudobulbar syndrome) označuje poškození postranního smíšeného systému. Jde o devátý hlavový nerv - n.glossopharyngeus, desátý hlavový nerv - n. vagus a jedenáctý hlavový nerv - n. accessorius. Funkcí a uložením je s nimi úzce spjat i dvanáctý hlavový nerv - n. hypoglossus.
___
___

gerstmannuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyGerstmannův syndrom (anglicky Gerstmann syndrome) je soubor příznaků, které se objevují při postižení parietálního laloku. Konkrétně jde o postižení oblasti gyrus angularis, který je v dominantní hemisféře centrem řeči. Parietální lalok je jedním ze čtyř laloků lidského mozku. Parietální lalok je zodpovědný za mnoho funkcí.
___
___

holmes-adie-syndrom-priznaky-projevy-symptomyAdie syndrom (Holmes-Adie syndrom, anglicky Holmes-Adie syndrome) je onemocnění řadící se mezi neurologické poruchy. Je charakteristické dilatovanými zornicemi, které pomalu reagují na světlo. Tento syndrom je pojmenovaný po britském neurologovi William John Adiem.
___
___

walker-syndrom-priznaky-projevy-symptomyWalker syndrom (anglicky Walker-Warburg syndrome, congenital muscular dystrophy, anglická zkratka WS)  je vzácná forma vrozené svalové dystrofie. Přítomnost této dystrofie bývá spojena s mozkovými malformacemi a očními abnormalitami. O co více je tento typ svalové dystrofie vzácný, je o to závaznější a děti s tímto syndromem umírají nejčastěji před dosažením věku tří let.
___
___

tolosa-hunt-syndrom-priznaky-projevy-symptomyTolosa-Hunt syndrom (anglicky Tolosa-Hunt syndrome, anglická zkratka THS) je vzácné onemocnění, které je charakterizované závažnými a jednostrannými bolestmi hlavy a postižením třetího, čtvrtého, pátého a šestého hlavového nervu, což bývá doprovázeno bolestmi po stranách a v zadní části oka. V důsledku postižení nervů dochází k ochrnutí (oftalmoplegii) určitých očních svalů.
___
___

sunct-syndrom-bolest-hlavy-se-zarudnutim-spojivky-priznaky-projevy-pricina-lecbaSUNCT syndrom (anglicky short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing, SUNCT syndrome) jsou krátkodobě trvající jednostranné bolesti hlavy spojené s injekcí (zarudnutím) spojivky a slzením. Jedná se o vzácný typ primární bolesti hlavy. Patří do skupiny bolestí hlavy zvaných trigeminální autonomní cefagie.
___
___

slow-channel-syndrom-priznaky-projevy-symptomySlow-channel syndrom (vrozený myastenický syndrom, anglická zkratka CMS, anglicky congenital myastenic syndrome) je dědičná porucha postihující svaly a nervy. Je způsobená poruchami na nervosvalové ploténce. Projevy tohoto onemocnění jsou podobné jako u Lambertova - Eatonova syndromu či myasthenie gravis, ale na rozdíl od těchto onemocnění není CMS autoimunitní povahy.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny