difuzni axonalni poraneni priznaky projevy symptomy obrazek fotografieDifúzní axonální poranění (anglicky diffuse axonal injury) je těžký úraz mozku, při kterém dochází k potrhání vláken (axonů) v bílé hmotě mozkové. K tomuto poranění často dochází tzv. decelaračně-akceleračním mechanismem – tj. při velkém zrychlení následovaném prudkým zastavením pohybu, při němž se mozek může poranit o vnitřní lebeční kosti.

___

___

Prognóza pro pacienta je špatná, není možná plná úprava, často přetrvává fyzický a psychický deficit různého stupně. Část nemocných zůstává v tzv. vegetativním kómatu a nezanedbatelná část pacientů umírá.

Diagnostika - na diagnózu myslíme na základě anamnézy úrazu hlavy a dlouhotrvajícího bezvědomí (více než několik minut). CT vyšetření je obvykle negativní, pouze v nejtěžších případech možno zachytit drobné hemoragie (krvácení) v bílé hmotě. Hlavním nálezem na CT bývá generalizovaný edém mozku s vymizením gyrifikace a zmenšením komor. Jako pomocné vyšetření lze provést magnetickou rezonanci, kde mohou být viditelné drobné ložiskové změny.

Léčba - vzhledem k závažnosti stavu jsou pacienti hospitalizováni na JIP, kde jsou napojeni na umělou plicní ventilaci (zabrání hypoxii mozku), je možnost kontinuálního monitorování intrakraniálního tlaku (prevence edému), zajištění vnitřního prostředí a další podpůrná terapie. Léčba se zaměřuje na léčbu doprovodné nitrolební hypertenze, specifická terapie vlastního poškození axonů neexistuje (nelze řešit neurochirurgicky). Důležitá je také prevence a důsledná léčba infekcí komplikujících již tak závažný stav.

 

 

Jak se projevuje difúzní axonální poranění - příznaky, projevy, symptomy

 • neurologický nález velmi pestrý podle postižených nervových drah

 • hlavním symptomem je bezvědomí trvající 6 i více hodin

 • poruchy vědomí

 • změna osobnosti

 • těžká, trvající nebo zhoršující se bolest hlavy

 • opakované zvracení a nausea

 • záchvaty

 • neschopnost probudit se

 • rozšíření (mydriáza) jedné nebo obou zorniček

 • nezřetelný mluvený projev

 • ochablost končetin, nebo jejich necitlivost/otupění

 • ztráta koordinace (oko-ruka, ruka-ruka)

 • zvýšená zmatenost, neklid nebo agitovanost

 • poruchy kognitivních funkcí (závažnější poruchy paměti, pozornosti a koncentrace)

 • poruchy percepce, jako vnímání tělesného schématu, pravolevá diskriminace, apraxie, neglect syndrom

 • poruchy motoriky jako hemiparézy, ataxie, tremor, poruchy rovnováhy

 • dekortikační rigidita (horní končetiny pokrčené zatímco dolní končetiny vyrovnané)

 • decerebrační rigidita (horní končetiny napjaté a narovnané, zápěstí ohnuté, dolní končetiny taky vyrovnané a napjaté)

 • až opistotonus (specifická poloha na zádech, při které se nemocný opírá o hlavu a paty s tělem prohnutým dopředu do oblouku v důsledku křečovitého spazmu zádového svalstva)

 

Difúzní axonální poranění - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny