aneticka-psychopatie-antisocialni-porucha-osobnosti-aspd-priznaky-projevy-symptomyAnetická psychopatie (antisociální porucha osobnosti, ASPD, anglicky antisocial personality disorder) je porucha osobnosti, která je charakterizována nedostatkem empatie nebo lítosti či pohrdáním. Někdy se může vyskytovat také ve spojitosti jiných duševních poruch, jako je např. schizofrenie.
___
___

Diagnostika této poruchy se odvíjí od níže uvedených příznaků, kdy pro diagnózu je podstatná přítomnost aspoň 3 z nich. Je nutná návštěva psychologa, který také provede různé testy zaměřující se na poruchu osobnosti.

Léčba: ASPD je považována za jednu z nejtěžších poruch osobnosti a proto je její léčba velmi obtížná. Jedinci s ASPD často nemají dostatečnou motivaci k léčbě. Rozhodně se nedoporučuje léčba ambulantní. Spíše je lepší využít nemocniční péče.

Jak se projevuje anetická psychopatie, antisociální porucha osobnosti, ASPD - příznaky, projevy, symptomy

 • ignorování či narušování práv druhých

 • neschopnost přizpůsobit se společenským normám

 • podvody

 • opakované lhaní

 • impulzivnost

 • neschopnost plánovat dopředu

 • podrážděnost

 • agresivita

 • lhostejnost vůči bezpečí sebe i druhých

 • nezodpovědnost

 • neschopnost empatie

 • bezohlednost

 

Anetická psychopatie, antisociální porucha osobnosti, ASPD - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie do stránky budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny