schizoidni porucha osobnosti priznaky projevy symptomySchizoidní porucha osobnosti (anglicky schizoid personality disorder) je typ specifické poruchy osobnosti, která je charakterizována neschopností vytvářet vztahy a žít ve vztazích. Podle současného názoru převažují při rozvoji specifických poruch osobnosti vlivy dědičné a k nim se přidávají vlivy výchovné.

___

___

Jedná se zřejmě o kombinaci vlivu temperamentu a charakteru. Projevy poruch osobnosti podléhají určitým výkyvům, nejčastěji v kontextu se životními událostmi.

Diagnostika - diagnostika vychází jak z vlastního klinického vyšetření, tak z objektivní anamnézy. Jedná se o soubor výrazných, pro okolí či dotyčného nepříjemných osobnostních rysů, názorů a chování, které výrazně narušují společenské a pracovní fungování.

Terapie - mezi používané terapeutické techniky patří nácvik sociálních interakcí a komunikace, zlepšování sociálních dovedností, uvědomování si svých problémů i problémů ostatních, vytváření schopnosti empatie s ostatními, skupinová sezení zaměřená na socializaci jedinců, identifikace a následný popis svých emocí apod. Léky jsou zde také pomocné, pomáhají zvládnout emoční projevy a projevy chování.

 

Jak se projevuje schizoidní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

 • citový chlad

 • omezená schopnost vyjadřovat cit

 • uzavřenost

 • nedostatek přátel a důvěrných vztahů

 • bizarní nápady

 • svérázná logika

 • filozofické úvahy

 • podivínství

 • nepraktičnost

 • lhostejnost ke chvále či kritice

 • necitlivost pro normy a konvence a jejich zanedbávání

 

Schizoidní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny