nymfomanie-hypersexualita-zeny-priznaky-projevy-symptomyNymfomanie (česky hypersexualita u ženy, anglicky nymphomania, female hypersexuality) je pojem používající se pro označení hypersexuality u ženy (u mužů se hypersexualita označuje jako satyriáza). Hypersexualitou rozumíme velmi časté nebo náhle zvýšené sexuálního nutkání nebo sexuální aktivity. Mohou ji rovněž způsobovat některé léky, ale většinou je příčina onemocnění neznámá.
___
___

V Mezinárodní klasifikaci nemocí je hypersexualita zařazena mezi „Nadměrnou sexuální touhu“. První onemocnění jsou popsána již v záznamech z 19. století. Nemůžeme však opomenout, že nymfomanie se vyskytla již ve viktoriánské éře.

Diagnostika není, stejně jako v případě mužské hypersexuality, jednoduchá. Jelikož je pro každého jedince frekvence pohlavních styků individuální, nemůžeme jasně říci, od jaké četnosti styků se jedná o nymfomanii.

Léčba: při léčbě se využívají jedna služby psychoterapeutické, a jednak můžeme nasadit léčbu farmakologickou, jelikož mnohdy hypersexualita souvisí i s jinými psychickými onemocněními.


Jak se projevuje nymfomanie - příznaky, projevy, symptomy

  • nutkavá potřeba sexuální aktivity s cílem snížit vnitřní psychické napětí

  • impulzivní chování

  • frustraci z nedostatečně pociťovaného sexuálního uspokojení

  • potlačení touhy vyhledáváním častých sexuálních kontaktů

  • zvyšování iniciace pohlavního styku s partnerem

  • frekventní vyhledávání nových sexuálních partnerů

  • pacientka je sexem fascinována

  • postižená žena může mít pocit, že se její sexuální touhy vymykají kontrole


 

Nymfomanie - obrázek, fotografie

 
obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny