pseudologia-phantastica-bajna-bajiva-lhavost-priznaky-projevy-symptomyPseudologia phantastica (synonymem fantazírování, mytomanie, dysmnézie, bájivá nebo bájná lhavost anglicky mythomania nebo pathological lying) je porucha, při níž postižený vypráví smyšlené příběhy, které údajně zažil. Někdy si dotyčný jedinec může být vědom lži, jindy je sám o jejich věrohodnosti přesvědčen. Jde o jev podobný konfabulaci, při níž osoba spíše reaguje na položené otázky smyšlenkami, při mytomanii své myšlenky vymýšlí aktivně, bez vyzvání. Toto chování je typické zejména u hysterických osobností, u alkoholiků, lidí s psychickou poruchou a dětí do přibližně šesti let věku.

___

___

Léčba: nutné odlišit jiná psychiatrická onemocnění (bludy, obsese - nutkání atd.), u dětí většinou samovolně s věkem odezní, léčba je vždy obtížná a dlouhodobá, nutná pomoc psychologa, ev. psychoterapie, farmakologicky antidepresiva.

Jak se projevuje bájná lhavost, pseudologia phantastica – příznaky, projevy, symptomy

  • bájivá lhavost - spřádání fantastických smyšlených příběhů

  • jedinec se zcela vžívá do svých vybájených představ

  • představy jsou prožívány jako skutečnost, postižený jim věří

  • konfabulace - smyšlenky

  • patologické lhaní

  • patologické podvádění

  • chování typické pro histrióny a hysteriky

  • toto chování většinou nemívá účel a nepřináší dotyčnému žádný zisk 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny