depresivni-stavy-jak-se-projevuji-deprese-priznaky-projevy-symptomy.jpgDeprese je psychické onemocnění, které jednou za život postihne až 20%populace. Není vadou charakteru ani osobní slabostí, která by se dala změnit silou vůle. Je to nemoc, kterou však lze úspěšně léčit. Příznaky deprese narušují schopnost vykonávat i běžné činnosti a mít radost ze života. Deprese se může projevit různým způsobem a v průběhu onemocnění se příznaky a jejich závažnost i u stejného jedince mohou měnit. Episoda deprese může být vyvolána u citlivých jedinců stresovou životní událostí nebo těžkým duševním traumatem, vzniká však i bez zjevné příčiny.

deprese test příznaky léčba deprese v těhotenství

___

Deprese patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek. Pokud tento smutek trvá víc než půl roku, stává se patologickým a říká se mu deprese. Jde o nemoc, kdy je zasažená celá osobnost nemocného. Depresivní porucha postihuje asi 3 % populace. Pravděpodobnost setkáni s depresivní epizodou během života je pro zdravého člověka asi 17%.

Mezi hlavní psychické příznaky patří smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje a neschopnost radovat se. Typická je váhavost, nerozhodnost a neustálé omílání určitých myšlenek a přemítáni o možnostech, aniž by to mělo nějaký výsledek.

U deprese je postižena i vůle nemocného, opakovaně se pokouší něco udělat, ale zcela neúspěšně. Proto o sobě nemocní často říkají, že jsou líní. Máte-li pocit stagnace, neschopnosti pohnout se z místa, špatně spíte.popřípadě hubnete, pak je třeba neprodleně navštívit lékaře. 

 

Deprese - projevy, příznaky, symptomy:

 • smutná a skleslá nálada, většinou neovlivnitelná vnějšími podněty
 • zřetelná ztráta zájmů a potěšení z aktivit, které jsou jinak příjemné, nezájem o sebe, o svou práci, rodinu a přátele, dosavadní záliby a koníčky
 • snížená schopnost koncentrace, nerozhodnost, zhoršená pozornost, pocit zhoršené paměti
 • nedostatek emocí, zpomalení pohybů, monotónní tichá řeč a mimika, někdy naopak neklid a nutkání ke zbytečné činnosti, podrážděnost
 • snížené sebevědomí a sebedůvěra, pocit vlastní bezcennosti nebo viny, bezdůvodné výčitky proti sobě samému
 • pocity beznaděje, viny, opakované myšlenky na smrt
 • pesimistický pohled do budoucna, pocity beznaděje, bezdůvodné obavy, běžné starosti se dají být neřešitelné
 • velká únava i po nepatrné námaze
 • ztráta váhy nebo naopak přírůstek hmotnosti či neobvykle zvýšená chuť k jídlu,
 • nespavost nebo zvýšená potřeba spánku
 • brzká ranní probouzení dvě a více hodin před obvyklou dobou probuzení
 • zřetelná ztráta sexuální touhy
 • zvýraznění všech výše uvedených obtíží bývá ráno


Krátké pojednání o depresích

Deprese je duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Může být součástí neurózy, psychopatie nebo reakcí na závažnou událost (reaktivní deprese). Depresivní epizoda postihne aspoň jedenkrát za život podle některých údajů mezi 10 až 20 osob  ze 100. Deprese vznikající zdánlivě bez příčiny se označovaly jako endogenní deprese.  Těžké deprese mohou být provázeny bludy nemocný se obviňuje z řady často absurdních vin, z odpovědnosti za zkázu světa apod., vedoucími někdy až k sebevraždě.

Postižený často trpí tělesnými obtížemi zácpou, nechutenstvím, ranní nespavostí atd., které mohou někdy v klinickém obraze převládnout dříve tzv. larvovaná deprese. V etiopatogenezi depresí hrají roli faktory genetické, poruchy neurotransmiterů, byly popsány změny v oblasti neuroendokrinní i neurofyziologické.

Existují rovněž teorie psychosociální. Při hodnocení d. se zvažuje její závažnost, přítomnost tělesných příznaků somatického syndromu a psychotických příznaků. Deprese může mít rekurentní charakter, může se střídat s mánií nebo může mít sezónní charakter. Deprese s významnými tělesnými příznaky jsou nověji zařazovány k somatoformním poruchám.

Obecně se d. vyznačuje smutnou depresivní náladou, ztrátou zájmů, poruchami spánku, poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chuti k jídlu v obou směrech.

Deprese se mohou vyskytnout samostatně, někdy se střídají se svým opakem  (mánie, maniodepresivní psychóza).
V léčbě se používají psychofarmaka antidepresiva, někdy též elektrokonvulze (elektrošoky), význam má i psychoterapie. Epizoda depresí postihne za život poměrně velkou část populace, v některých případech má tendenci se opakovat.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny