Savant syndrom syndrom učence savantismus příznaky projevy symptomy příčina léčba obrázek fotografieSavant syndrom (savantismus, anglicky Savant syndrome) neboli syndrom učence je vzácný stav, kdy se u osoby s mentálním postižením, nejčastěji autismem, zároveň vyskytuje nějaká výrazně nadprůměrně rozvinutá duševní vlastnost. Většinou jde o výtvarné a hudební umění, paměť či matematiku. Tito lidé si například dokážou zapamatovat jízdní řády, historická fakta, řeší složité matematické úlohy, počítají kalendář, mají absolutní hudební sluch, hrají na desítky hudebních nástrojů, zvládnou výtvarně naprosto přesně replikovat nejrůznější scény po jejich jediném zhlédnutí apod.

Tento syndrom se výrazně častěji vyskytuje u mužů a vyvíjí se na základě genetické predispozice.

Diagnostika: psychiatrické vyšetření (anamnéza včetně té rodinné, zobrazovací vyšetření mozku, testy inteligence atd.).

Léčba: pacienti se savantismem vyžadují speciální přístup, důležité jsou pro ně nejrůznější terapie, které mají za úkol napomoci pacientům přizpůsobit se běžnému životu.

 

Jak se projevuje savant syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

  • výrazně nadprůměrná schopnost (umění, paměť, matematika…) při mentálním postižení
  • vlastnost se může rozvinout i bez předchozího učení a cvičení
  • při procvičování se mohou schopnosti zlepšit, naopak vzácně po učení jiných dovedností dojde ke ztrátě této nadprůměrné vlastnosti
  • tato nadprůměrná vlastnost je většinou způsob, jak savant komunikuje se světem
  • další příznaky se odvíjejí od základního postižení, např. autismu (problematický kontakt s okolím, poruchy řeči a komunikace, stereotypní pohyby…)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny