ampotemnofilie-akromotofilie-priznaky-projevy-symptomySlovo apotemnophilia pochází z řeckého slova APO, temnien, philia. Při této poruše jinak zdraví a racionální jedinci vyjadřují jinak zdraví a racionální jedinci touhu po amputaci určité končetiny, nebo končetin. Většinou tato touha začíná v dětství a člověk se bude snažit získat amputaci. Jenom málo lékařů je ale ochotno amputovat zdravou končetinu. Proto si člověk pokusí nenávratně poškodit končetinu, tak aby byla nutná amputace. Po amputaci jsou lidé se svým rozhodnutím spokojení a cítí se úplní.

___
___


Jak se projevuje apotemnofilie

 • pacient touží po amputaci zdravé končetiny, nebo končetin nebo se snaží, aby vypadal jako by měl po amputaci končetiny

 • záměrně způsobené infekce nebo devastující poranění končetin (např. odřezání části končetiny, kdy lékaři nezbývá nic jiného než končetinu amputovat)

 • může být přítomna nespokojenost se sexuálními vztahy, může se cítit sexuálně méněcenný dokud nedojde k amputaci

 • nespokojenost se svým tělem - BIID - Body Integrity Identity Disorder

 • náchylnost k depresím

 • zmatenost ve svých pocitech

 • sexuální fantazie spojené s osobami po amputaci

 • pacienti většinou nehledají pomoc odborníka, ale mají snahu se končtiny zbavit

 • většinou je tendence zbavit se levé končetiny (příčina je porucha pravého mozkového laloku, dráhy mezi mozkem a končetinami se kříží) - nejčastěji levé dolní končetiny nad kolenem


Jak se projevuje ampotemnofilie a akromotofilie

 • ampotemnofilie (ampotemnophilie) - zájem, aby člověk vypadal jako po amputaci

 • akromotofilie (acromotophilie) - partnerský, sexuální zájem o lidi, kteří jsou po amputaci

Zdroj zde, přeložil Filip Bartmann

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny