kleptolagnie-priznaky-projevy-symptomyKleptolagnie (anglicky kleptolagnia) je formou onemocnění zvaného kleptomanie. Kleptomanie je neschopnost odolat nutkání ukrást předměty a to z jiných důvodů než pro osobní potřebu nebo pro finanční zisk. Naopak kleptolagnie označuje stav, kdy dochází při kleptomanii k sexuálnímu vzrušení.

___

___

Obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku a mnohdy bývá provázena dalšími psychickými poruchami, zejména úzkostmi a poruchami příjmu potravy a závislosti na alkoholu a zneužívání návykových látek. Kleptolagnie je v psychiatrii řazena mezi poruchy kontroly impulzivity.

Diagnostika: diagnóza se provádí na základě níže uvedených příznaků. Mnohdy však není jednoduché ji stanovit, jelikož spolu s kleptolagnií často pacienti trpí i jinými psychickými poruchami.

Léčba: během posledních 100 let došlo k významnému posunu v oblasti léčby. Jednak je možné použít farmakologickou léčbu a to pomocí selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), stabilizátorů nálady a jiných antidepresiv. A dále je možné využít psychoterapeutickou metody, konkrétně kognitivně behaviorální terapii či psychoanalýzu.

 

Jak se projevuje kleptolagnie - příznaky, projevy, symptomy

 • rozdíl mezi obyčejnou krádeží a kleptomanií:

  • byčejná krádež (ať už plánované nebo impluzivní) je záměrná a je motivována užitečnost objektu nebo jeho peněžní hodnotou
  • kleptomanie je opakující se neschopnost odolat touze ukrást předměty, i když nejsou potřebné pro osobní použití nebo člověku nejde o jejich peněžní hodnotu
 • rozdíl mezi kleptomanií  a kleptolagnií:neustále vracející se myšlenky a neschopnost odolávat nutkání krást

  • při kleptomanii není pacient schopen odolat touze ukrást předměty a stává se tak bez sexuálního vzrušení
  • při kleptolagnii se k touze krást přidává i sexuální vzrušení
 • sexuální uspokojení po provedení krádeže

 • poruchy nálady

 • úzkost

 • poruchy stravovacích návyků

 • poruchy sebeovládání

 • pocit stresu, pocit viny a výčitky

 • sociální segregace

 • stupňující se pocit stresu bezprostředně před provedením krádeže

 • uspokojení, naplnění nebo úleva po provedení krádeže

 

Kleptolagnie - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny