cotarduv-syndrom-syndrom-chodici-mrtvoly-priznaky-projevy-symptomyCotardův syndrom (syndrom chodící mrtvoly, anglicky Cotard delusion, Cotard syndrome) je vzácná duševní porucha, při které lidé trpí představou, že jsou mrtví (ať už obrazně nebo doslovně), nežijí, podléhají tlení nebo ztratili krev či vnitřní orgány. Ve vzácných případech může pacient trpět halucinacemi a tvrdit, že je nesmrtelný. Tento syndrom je pojmenován po Julesi Cotardovi (1840-1889), francouzském neurologovi, který poprvé popsal tento stav.
___
___

Často tento syndrom doprovází jiné psychické poruchy. Příčina této nemoci není dosud přesně známá, ale pravděpodobně bude také neurologického rázu. Vědci objevili, že oblasti mozku sdružující emoce (tzv. amygdala) jsou při tomto syndromu narušeny. Cotardův syndrom se rovněž vyskytl u osob léčených acyklovirem (lék používající se na léčbu virových infekcí - např. pro léčbu oparů).

Léčba: Pro léčbu jsou používána především antidepresiva, antipsychotika a stabilizátory nálady. Vědci také potvrdili pozitivní efekt kombinace elektrokonvulzivní terapie (elektrošoky“) s farmakoterapií.

Jak se projevuje syndrom chodící mrtvoly, Cotardův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • nemocní často popírají, že žijí nebo že určitá část jejich těla existuje
 • má tři odlišné fáze:
  • v první fázi - klíčení - pacienti trpí psychotickými depresemi a hypochondrickým příznaky
  • druhá fáze - kvetoucí - je charakterizována plným rozvojem syndromu s bludy a s negacemi
  • třetí fáze - chronická - se vyznačuje přítomností závažných bludů a chronické deprese
 • stranění se od ostatních
 • tendence zanedbávat svou vlastní hygienu a pohodu
 • extrémně zkreslený pohled na svět
 

Cotardův syndrom, syndrom chodící mrtvoly - obrázek, fotografie

 Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny