porucha prizpusobeni priznaky projevy symptomyPorucha přizpůsobení (anglicky adaptation disorder) - jedná se o reakci na závažnou změnu v osobním nebo pracovním životě, kterou vnímá postižený jako nepříjemnou. Závažnost reakce nemusí zcela odpovídat tíži situace. Každý člověk má určitou schopnost vyrovnat se s problémy, tato schopnost odráží řadu faktorů včetně genetické výbavy a osobnostní struktury.

___

___

Porucha začíná obvykle do jednoho měsíce po výskytu se stresující události nebo životní změny a trvání příznaků zřídka překročí 6 měsíců, s výjimkou protrahované depresivní reakce.

Diagnostika - poruchy z této skupiny lze identifikovat na podkladě symptomatologie a průběhu, ale také na základě příčinného vlivu stresujícího životního zážitku či významné životní změny vedoucí k nepříjemným okolnostem.

Terapie, léčba - nejdůležitější je zvládnutí této poruchy je psychoterapeutické působení, především schopnost empatie a lidský přístup. Z psychofarmak mohou krátkodobě dobře posloužit anxiolytika (proti úzkosti), z dlouhodobějšího hlediska jsou však vhodnější moderní antidepresiva. Podobně lze použít nízké dávky neuroleptik.

 

Jak se projevuje porucha přizpůsobení - příznaky, projevy, symptomy

 • depresivní nálada

 • úzkost

 • obavy z budoucnosti

 • pocit, že se není schopen vypořádat se současnou situací

 • dotyčný se vnímá jako nedostatečný, slabý, k ničemu

 • neschopnost orientovat se v nové situaci

 • neschopnost plánovat

 • nevýkonnost

 • špatná motivace

 • sklony k dramatickému chování

 • mohou být sklony k prudkým výbuchům násilí – spíše zřídka

 • poruchy chování mohou být přidruženy zvláště u adolescentů

 • nespavost

 

Porucha přizpůsobení - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny