priznaky_projevy_schizofrenie.jpgSchizofrenie je závažná duševní choroba. Provází ji změna myšlení a vnímání reality. Objevuje se úzkost, bludy a halucinace. Schizofrenie začíná v pozdní adolescenci nebo časné dospělosti. Největší riziko představuje období mezi 15. a 30. rokem života.

___

Kritérium

Aby mohla být diagnostikována schizofrenie, musí její příznaky trvat alespoň jeden měsíc.

Jak se projevuje schizofrenie - příznaky, projevy, symptomy

 • halucinace - vjemy, které nemají oporu v realitě. Vznikají v hlavě člověka a nejčastěji jde o tzv. hlasy
 • bludy, což jsou myšlenkové konstrukce, opět bez opory v realitě. Typicky je to přesvědčení, že dotyčného někdo pronásleduje, že má na něj někdo spadeno.
 • dezorganizovaná řeč - může být překotná, nedávající smysl
 • neúčelné chování
 • projev emocí - je chudý, emoční prožívání je oploštělé
 • abulie - neschopnost zmobilizovat vůli, o něco se snažit; také zpomalená nebo téměř chybějící řeč.
 • anhedonie - člověk není schopen prožívat radost, není nic, co by ho potěšilo, přimělo k úsměvu.

Další změny osobnosti a chování

 • Změny v osobnosti - člověk může zhrubnout, zatrpknout, nepostará se o sebe atd., narušena je pozornost, paměť a celková mentální výkonnost. Typická je vztahovačnost.
 • Emoce - mohou být nepředvídatelné, neadekvátní situaci a často se střídající; relativně častá je ambivalence (rozpolcenost - člověk neví, jestli se mu něco líbí nebo jestli to nenávidí).
 • Myšlení - schizofrenik má tendenci myslet stereotypně a podle vlastních, svérázných pravidel. Pro každý jev potřebuje najít nějaké vysvětlení; jako příklad vezměme takovouto situaci: člověk jde parkem a kus před ním spadne ze stromu větvička. Zdravý jedinec se tím vůbec nezabývá, zatímco schizofrenik hledá důvod, proč se tak stalo a dojde k silnému a nezvratnému přesvědčení, že je to např. znamení, že po něm někdo jde. A dále, protože se ve vlastních myšlenkách neorientuje, začne některé považovat za ne-vlastní - jde o pocit vkládání cizích myšlenek nebo naopak jejich kradení někým dalším. Vyskytují se i tzv. zárazy myšlení (nemožnost pokračovat v přemýšlení).
 • Řeč - řeč je odrazem myšlení, takže může být nesouvislá, plná novotvarů, případně opakovaných slov. Vyskytuje se tzv. slovní salát, kdy dotyčný vedle sebe klade slova, která spolu naprosto nesouvisí. Schizofrenik může také přestat mluvit úplně (pak jde o mutismus).
 • Společenská oblast - typické jsou problémy ve sféře komunikace, asertivního prosazení nebo zvládání agresivity. Dotyčný se většinou uzavírá a funguje hlavně ve vlastním světě

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny