hranicni emocne nestabilni porucha osobnosti priznaky projevy symptomyHraniční emočně nestabilní porucha osobnosti (anglicky borderline emotionally unstable personality disorder) je typ osobnosti, který svým chováním výrazně snižuje kvalitu života sám sobě nebo se jeho chování nachází za hranicemi očekávání společnosti. Tato porucha častěji postihuje ženy než muže.

___

___

Vzniká kombinací genetických faktorů a traumatických zážitků z dětství (zneužíváním, nefunkční rodinou, zanedbáváním rodiči, ztrátou rodiče aj.). Projevy se poprvé objevují v pozdním dětství a adolescenci, jsou stálé během dospělosti, po 50. roce se může porucha stabilizovat.
Diagnostická kritéria poruch osobnosti patří mezi nejobtížnější a nejkontroverznější kapitoly psychiatrické klasifikace, diagnóza se stává jistou, až když terapeut při přímém kontaktu pochopí hlubší psychické mechanismy pacienta.
Hlavní léčebnou metodou je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z myšlenkových bludných kruhů. Druhotně se používají antidepresiva, anxiolytika (léky proti úzkosti).


Jak se projevuje hraniční emočně nestabilní porucha osobnosti
• Narušená a nejistá představa o sobě samém, o svých cílech a vnitřních preferencích
• Nevyhraněná sexuální orientace
• Přehnaná snaha vyhnout se odmítnutí
• Dlouhodobé pocity prázdnoty
• Intenzivní a nestabilní mezilidské vztahy
• Emoční krize
• Měnlivost emocí po minimálních podnětech, nepředvídatelné jednání
o Velmi rychlé rozčilení a nenávist
o Vášnivé zamilování
• Černobílé vidění světa
• Úzkostná vnitřní nejistota
• Myšlenky na sebevraždu, opakované sebepoškozování
• Nadužívání alkoholu, drog
• Sklon k divokým sexuálním záletům, nechráněnému pohlavnímu styku

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny