zavisla porucha osobnosti porazenecka porucha osobnosti priznaky projevy symptomyZávislá porucha osobnosti = pasivní = astenická = insuficientní = poraženecká porucha osobnosti (anglicky dependent personality disorder) je typ osobnosti, který svým chováním výrazně snižuje kvalitu života sám sobě nebo se jeho chování nachází za hranicemi očekávání společnosti nebo obojí. Vyznačuje se silnou závislostí na druhých lidech a velkou obavou z opuštěnosti.

___

___

 

Příčina: vzniká kombinací vlivů dědičných, společenských, vlivu výchovy – děti, které jsou nadměrně ochraňovány. Projevy se poprvé vyskytnou v pozdním dětství či adolescenci, jsou dlouhodobě stálé.

Diagnostika: diagnostická kritéria poruch osobnosti patří mezi nejobtížnější a nejkontroverznější kapitoly psychiatrické klasifikace. Diagnóza se stává jistou, až když terapeut (psychiatr) při přímém kontaktu pochopí hlubší psychické mechanismy pacienta.
Léčba, terapie: hlavní léčebnou metodou je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z myšlenkových bludných kruhů. Druhotně v léčbě mohou pomoci krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti), dlouhodoběji antidepresiva.

 

Závislá, poraženecká porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

 • podřízenost

 • závislost na osobách

 • obavy, že není schopen se o sebe postarat

 • necítí se ve své kůži

 • popírá své potřeby

 • nízká sebedůvěra

 • strach, že se musí postarat sám o sebe

 • stálý strach u opuštění

 • vybízení nebo dovolování jiným lidem, aby převzali za něj odpovědnost za důležitá životní rozhodnutí

 • neschopnost dělat běžná osobní rozhodnutí

 • potřeba neustálého povzbuzování

 • snadná zneužitelnost

 • slouží, lichotí, obdivují druhé

 • deprese

 • úzkosti

 

Závislá, poraženecká porucha osobnosti - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny