jak-se-projevuje-psychospiritualni-krize-priznaky-projevy-symptomyPsychospirituální krize (anglicky psycho-spiritual crisis, spiritual emergence) je pomrně nový pojem (v USA jde o oficiální diagnózu). Je to zvláštní stav vědomí, provázený nejen neobvyklými zkušenostmi (vzpomínky na minulé životy, vnímání sebe sama mimo tělo, výskyt neobvyklých "náhod"), kognitivními změnami (změna myšlení, nemožnost koncentrace) a transpersonálními zážitky (být napojen na universum, "otevření" hlavy) ale i ryze tělesnými symptomy jako návaly energie, brnění, hyperaktivita či naopak hypoaktivita (apatie, únava), psychosomatické bolesti atd.

___

___

Postižená osoba nemůže tyto stavy, které přicházejí často náhle a bez varování, kontrolovat. Kromě toho je pro tyto lidi velmi těžké, o tom, co prožívají s někým vůbec mluvit - jako krize v prožívání reality jsou osobní zážitky tak nové, že je prakticky nemožné, je vůbec popsat. K tomu přispívá i naprosté nepochopení ze strany mnoha psychoterapeutů - kteří samozřejmě bez svých vlastních, spirituálních zážitků nemohou klienty s jejich zážitky pochopit.

Spouštěcí mechanismy pro psychospirituální krize bývají "drastické" zážitky jako ohrožení života, silné sexuální zážitky, porody a interrupce, traumatizace a ztráty blízkých a náhlé "změny životních pravidel" (i velmi bolestný rozchod s partnerem), ale i meditační praxe a intenzivní cvičení. Ve vzácných případech může být takovým spouštěčem i silný prožitek během rodinné konstelace. Důležité je přitom, že se zde jedná pouze o spouštěče, nikoliv o příčiny, a že je nutno akceptovat to, že ke psychospirituální krizi došlo v rámci vývojového procesu (i když je tento extrémně namáhavý a nepříjemný), nikoliv omylem či v důsledku zlého záměru ať už kohokoliv.

Léčba: v terapii se uplatňuje odborně vedená psychoterapie.

Osoba v psychospirituální krizi na zážitky, ať jsou sebedramatičtější, nahlíží jako na psychologický proces (naproti tomu osoba trpící psychózou vnímá své prožitky jako platnou realitu) a je schopna navázat spolupráci a terapeutický vztah s pomáhajícím profesionálem (naproti tomu, člověk v akutní fázi psychózy má s navázáním spolupráce potíže a léčba často musí na začátku probíhat proti jeho vůli).

Co spouští psychospirituální krizi, příčina:

 • extrémní zážitky (ohrožení života, extrémní fyzická zátěž atd.);

 • silné emoční prožitky (např. ztráta blízké osoby, traumatizace, zamilování);

 • intenzivní meditační nebo jiná duchovní praxe;

 • užití psychedelických látek za nevhodných okolností;

 • série životních nezdarů;

 • náhlá ztráta obvyklé životní struktury a nemožnost ji nahradit něčím jiným;

 • a další mezní zážitky.

Jak se projevuje psychospirituální krize - příznaky, projevy, symptomy:

 • pocit mimosmyslového vnímání

 • zvláštní vize a hlasy

 • příval nesrozumitelných emocí

 • předvídání budoucích situací

 • prožívání kontaktu s duchy

 • energetické prožitky v těle;

 • tělesné prožitky podobné závažným zdravotním stavům, např. infarktu,

 • smyslové vjemy, které ostatní lidé nevnímají (zvuky, tvary, barvy, světla),

 • předtuchy;

 • zážitky propojení s mytologickými a archetypálními fenomény;

 • zážitky parapsychologického a mystického charakteru.

Člověk se často cítí takovými stavy ohrožen, má strach o své duševní zdraví.

Další symptomy:

 • pocit izolace,

 • strach o své duševní zdraví či strach o život,

 • pocit úzkosti úzkosti, hněvu, viny nebo deprese,

 • pocity intenzivního soucítění a nepodmíněné lásky,

 • extrémní kolísání nálad.Částečně čerpáno z www.konstelace.info

Související stránky a PDF dokumenty:


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny