syndrom-alenky-v-risi-divu-priznaky-projevy-symptomySyndrom Alenky v říši divů (anglicky Alice in Wonderland syndrome, AIWS, Todd's syndrom, lilliputian hallucinations) je pojmenován podle románu Lewise Carrolla a poprvé byl popsán psychiatrem Johnem Toddem v roce 1955. Jedná se o neurologický stav, při kterém je ovlivněno lidské vnímání. U postižených jedinců může dojít k jevům mikropsie, makropsie a dalšímu zkreslení smyslových modalit. 
___
___

Mikropsie (zrakové vnímání předmětů ve zmenšených rozměrech než je tomu ve skutečnosti), makropsie (zrakové vnímání předmětů ve zvětšených rozměrech než je tomu ve skutečnosti) nebo dochází k velkému zkreslení jiných smyslových modalit. Jde však pouze o dočasný stav, který se často vyskytuje ve spojitosti s migrénou, nádory na mozku a požitím psychoaktivních látek. Dále rovněž může upozornit na počáteční mononukleózu.

Příčina: Tento syndrom je způsoben nadměrným množstvím elektrické aktivity v mozku, kterou způsobuje abnormální průtok krve v těch částech mozku, které zpracovávají vizuální vnímání a textury. AIWS postihuje nejčastěji děti, ale může se vyskytnout také u dospělých ve věku 20-30 let.

Diagnostika: Při diagnóze musíme nejprve vyloučit ostatní příčiny poruch vnímání a poté na základě níže uvedených příznaků potvrdit diagnózu.

Léčba: Jelikož se syndrom většinou spontánně upraví, léčíme pouze příznaky, tzn. migrénu apod.

Jak se projevuje syndrom Alenky v říši divů - příznaky, projevy, symptomy

  • změna ve vnímání, ale zrak je fyziologicky v pořádku
  • migréna
  • změny ve smyslech jako je hmat, sluch
  • postiženo vnímání vlastního obrazu těla, kdy se pacientovi zdají části jeho těla malé, či naopak velké
  • objekty se jeví buď menší, nebo větší, než ve skutečnosti jsou (mikropsie, makropsie)
  • pacient ztrácí pojem o čase, má zhoršené prostorové vnímání (je časoprostorově dezorientován)

 

Syndrom Alenky v říši divů - obrázek, fotografie


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny