lehka-mozkova-dysfunkce-LMD-priznaky-projevy-symptomyLehká mozková dysfunkce je porucha u níž se kombinuje deficit pozornosti s hyperreaktivittou a impulzivitou v dětském věku. Bývá často komplikací pro sociální život dítěte či pro jeho školní docházku. Vyskytuje se přibližně u 3-5% dětí častěji u chlapců a může pokračovat do dospívání i dospělosti. Jednotlivé složky mohou být různě silně vyjádřeny. Příčina není dosud jasně vysvělena - předpokládá se porucha na úrovni některých neurotramsmiterů. Vliv mohou mít jak genetické tak zevní faktory, faktory během tehotenství. Je důležité si uvědomit, že většina lidí s lehkou mozkovou dysfunkcí LMD má normální nebo nadnormální inteligenci.
___
___LMD, lehká mozková dysfunkce - příznaky, projevy

porucha pozornosti

krátké intervaly zaměření na jednu věc (nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami), chybí reflexe času, problém s opakovanými nebo nudnými (či nutnými) úkony, poruchy motoriky (narušení „harmoničnosti“ pohybů – jemná i hrubá motorika.)

impulzivnost

rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), nižší sebehodnocení, vztahovačnost; špatné sebeovládání (často něco vyhrkne, nemůže se dočkat, často nedomýšlí důsledky)

hyperaktivita

"neposedí, ruce nenechá v klidu" - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny