socialni fobie priznaky projevy symptomy pricina lecbaSociální fobie (anglicky social phobia, social anxiety disorder) je typ úzkostné poruchy charakterizovaný jako chorobný strach z kontaktu s jinými lidmi. Strach pramení zejména z toho, jak bude daná osoba přijata okolím, nebo že nepodá očekávaný výkon. Úzkost může být vyvolána i jen konkrétní situací, například při veřejném vystoupení, telefonování, při jídle na veřejných místech, seznamování se s novými lidmi, setkání s autoritami apod.

___

První příznaky se objevují do 20. roku věku. Výskyt je stejný u mužů i u žen, jedná se o jednu z nejčastějších duševních poruch, často bývá sdružena s další fobií, nadužíváním alkoholu či jiné návykové látky, nebo s rozvojem deprese.

Příčina vzniku není dosud zcela objasněna.

Diagnostika: diagnóza je stanovena psychiatrem.

Léčba: účinná je zejména tzv. kognitivně-behaviorální terapie s nácvikem sociálních dovedností a postupným vystavováním (expozicí) obávaným situacím, dále jsou podávána psychofarmaka (RIMA, IMAO, SSRI, betablokátory).

 

 

Já se projevuje sociální fobie – příznaky, projevy, symptomy, příčina, léčba:

 • strach z kontaktu s jinými lidmi

 • vyhýbavé chování až úplná sociální izolace

 • panické ataky (záchvaty paniky)

 • postižení jedinci jsou většinou svobodní s finančními problémy

 • objevují se zejména tělesné projevy:

  • závratě, motání hlavy, pocit na omdlení

  • bušení srdce (palpitace)

  • zrychlený tep (tachykardie)

  • dyspnoe (dušnost)

  • bolest na hrudi

  • bolest hlavy (cephalea)

  • pocení

  • třes (tremor), chvění

  • neklid, nervozita, napětí

  • nevolnost (nauzea)

  • škroukání v břiše

  • sucho v ústech

  • návaly horka

  • zarudnutí v obličeji

 

Sociální fobie - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny