karosi prepracovani priznaky projevy symptomyKaróši (v kandži 過労死) lze přeložit z japonštiny jako "smrt z přepracování". Znamená smrt v důsledku mnoha odpracovaných hodin přes čas. Jde v zásadě o náhlou smrt, které nepředcházejí dlouhodobé závažné zdravotní problémy a obvykle se jedná o selhání srdce nebo o mrtvici.

___

___

Její příčinou je dlouhodobý stres, v jehož důsledku se člověk fyzicky i psychicky vyčerpá. Lékařskou příčinou bývá většinou srdeční infarkt v důsledku stresu, někdy také deprese ukončená sebevraždou. V Japonsku se karóši ve statistikách uvádí jako samostatná kategorie. V zemích mimo Japonsko se příliš často nevyskytuje, protože pracovní nasazení nebývá tak vysoké. V České republice se karóši vyskytuje vzácně u několika jedinců, kteří v rámci všeho dobra převezmou na svá bedra zodpovědnost a píli za jiné. Následkem je kupení práce a neschopnost práci ošizovat. Z této příčiny dochází k chronickému přepočtu hodinové mzdy směrem dolů, což úměrně s tím zvyšuje pocit zbytečnosti.

Diagnostika - japonské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí (MZPS) tento jev definuje jako „náhlou smrt zaměstnance, který pracuje průměrně 65 hodin týdně po více jak čtyři týdny, nebo 60 hodin týdně po více jak osm týdnů.“

Léčba - přestože se v současné době o karóši již ví, k vyřešení dané problematiky nejsou Japonci o moc blíž než na začátku. Zásadní je v tomto případě provést společenské změny směrem k ochraně zaměstnance. Během nedávné celosvětové krize bylo však opět vidět, že je blaho společností důležitější než blaho zaměstnanců.

 

Jak se projevuje Karóši, 過労死, přepracování - příznaky, projevy, symptomy

 • náhlé úmrtí (infarkt myokardu, mozková mrtvice, srdeční selhání, sebevražda)
 • rizikové projevy předcházející úmrtí jedince
  • vysoká úroveň stresu a zátěže
  • neschopnost odpočívat
  • přepracovanost
  • nadměrné množství odpracovaných hodin
  • ztráta sociálních kontaktů
  • odcizení od rodiny a přátel
  • obětování soukromých plánů pro dobro zaměstnavatele na požádání
  • kromě práce nemají jinou životní náplň
  • po vypadnutí z pracovního procesu
   • silný stres
   • dezorientace
   • pocit izolace
  • deprese
  • poruchy spánku a nálady
 • pocit nedostatečného ocenění

 

Karóši, 過労死, přepracování - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny