dyspraxie priznaky projevy symptomy pricina lecbaDyspraxie (anglicky dyspraxia, clumsy child syndrome) je vývojová porucha pohybové koordinace spadající mezi specifické poruchy učení. První projevy se objevují brzy po narození a provázejí jedince po celý život. Můžeme ji rozdělit na motorickou (expresivní), kdy je narušeno provedení pohybu, ideativní (senzorickou) s poruchou zpracování smyslových vjemů a ideomotorickou.

__

__

Často se vyskytuje v kombinaci např. s dyslexií, ADHD, Aspergerovým syndromem či autismem. Příčina není známá.

Diagnostika: důležité je pozorování rodičů, případně pedagogů. Následuje psychologické a neurologické vyšetření a dále vyšetření na očním a logopedii.

Léčba: základem je podpora rozvíjení jednotlivých oblastí vývoje. Do léčby se zapojuje fyzioterapeut, psycholog, logoped a pedagog. Včasné zahájení terapie může výrazně zlepšit zapojení jedince do společnosti a jeho uplatnění v životě. 

 

Jak se projevuje dyspraxie – příznaky, projevy, symptomy:

 • opožděný vývoj motoriky

 • opožděný vývoj řeči, potíže v komunikaci

 • oslabený sací reflex a další potíže s přijímáním potravy (dávení, dušení)

 • problémy s chůzí (narážení do předmětů, při chůzi do schodů nestřídá nohy…)

 • potíže při samostatném oblékání, stravování, hygieně

 • obtížné zapojení do kolektivu vrstevníků

 • špatná orientace v prostoru

 • poruchy udržení rovnováhy

 • špatná adaptace na nové prostředí

 • problémy s udržením pozornosti

 • neschopnost řešit složitější úkoly

 • snadná unavitelnost

 • problémy s navazováním vztahů

 • psychosomatické projevy (bolesti břicha, hlavy, průjem, zvracení atd.)

 • pocity méněcennosti

 • deprese

 

Dyspraxie - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny