pasivne agresivni porucha osobnosti priznaky projevy symptomyPasivně agresivní porucha osobnosti (anglicky passive aggressive personality disorder) je typ osobnosti, který svým chováním výrazně snižuje kvalitu života sám sobě nebo se jeho chování nachází za hranicemi očekávání společnosti nebo obojí. Nedokáže svůj názor vyjádřit přímo, tak používá opomenutí a opoždění splnění úkolů, se kterými nesouhlasí v práci i jinde.

___

___

Diagnostika: diagnostická kritéria poruch osobnosti patří mezi nejobtížnější a nejkontroverznější kapitoly psychiatrické klasifikace. Diagnóza se stává jistou, až když terapeut (psychiatr) při přímém kontaktu pochopí hlubší psychické mechanismy pacienta.

Léčba, terapie: hlavní léčebnou metodou je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si vlastního procesu myšlení a možnosti vystoupení z myšlenkových bludných kruhů. Druhotně v léčbě mohou pomoci krátkodobě anxiolytika (léky proti úzkosti), dlouhodoběji antidepresiva.

 

Jak se projevuje pasivně agresivní porucha osobnosti - příznaky, projevy, symptomy

 • vyjádření odporu nečinností

 • vzdorování povinnostem netečností

 • skryté neuznávání nadřazených

 • oddalování splnění úkolu

 • slíbí, ale nesplní

 • podrážděnost a haštěřivost

 • pomlouvání za zády

 • nerozhodnost

 • váhavost

 • nenávist vůči druhým

 • deprese

 • úzkost

 

Pasivně agresivní porucha osobnosti - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny