syndrom-tyrane-zeny-priznaky-projevy-symptomy-6Syndrom týrané ženy (anglicky battered woman syndrome) - domácí násilí je v poslední době velmi diskutované téma, i přesto je ještě spousta lidí přesvědčena, že zachování partnera může oběť. Na rozdíl od ostatních druhů násilí zabírá domácí násilí v psychologii specifickou oblast. Cílem chování partnera je týrání oběti, ovšem toto chování není páchané ve stavu rozčilení nebo jiných emocionálních pohnutek.
___
___

Příčinou resp. spouštěčem nejsou většinou vnější stresy, jako např. nedostatek financí, jelikož se domácí násilí vyskytuje i v dobře finančně zajištěných rodinách. Někdy je také ze strany násilníka řečeno, že si za „to“ oběť může sama, protože provokuje, což také nebývá pravdou. V současnosti je nejpravděpodobnější příčinou osobnostní založení násilníka, kdy jeho chování může ovlivnit např. alkohol.

Jak se projevuje syndrom týrané ženy - příznaky, projevy, symptomy

 • lze je rozdělit do 3 kategorií: příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP), naučená bezmocnost, sebezničující reakce
 • příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP)
  • ztráta životních perspektiv
  • netečnost až otupělost
  • v kontaktu se oběti jeví jako málo přístupné
  • snížená dynamika reakcí
  • malá účast na vnějším dění
  • zablokování vyjádření vzteku
  • oběti nejsou schopny se přirozeně chovat, jestliže vůči nim někdo prezentuje silné negativní emoce, jako např. vztek či zlost
  • tendence utíkat před konflikty
  • extrémní laskavost vůči útočníkovi, snaží se mu ve všem vyhovět
 • naučená bezmocnost
  • důsledek týrání blízkým člověkem
  • snížené sebevědomí
  • oběť ztrácí respekt ke své vlastní osobě
  • nejistota, nerozhodnost
 • sebezničující reakce
  • přirozená strategie vyrovnávání se s opakovaným a nevypočitatelným násilím
  • popírání viny útočníka (týraná žena omlouvá partnera a připisuje týrání vnějším okolnostem, jako je nezaměstnanost, nemoc, alkohol)
  • minimalizace následků (týraná žena minimalizuje skutečné následky, například bagatelizuje svá zranění, zlehčuje intenzitu i nebezpečnost útoků, nevnímá vážnost situace)
  • popírání skutečnosti (týraná žena vehementně popírá své zneužívání, pro svá zranění udává nepravé důvody)
  • odmítání záchrany (týraná žena popírá reálné možnosti pomoci, vnímá je jako pro ni nepoužitelné, patří sem také opakované návraty k týrajícímu partnerovi, vymizení úvah o rozvodu)

Syndrom týrané ženy - obrázek, fotografie
 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny